Facebook

250 vakbondsleden voeren actie tegen sociale dumping

9 december 2013

stop_sociale_dumping9 december 2013 (De Morgen) Ongeveer 250 militanten van de vakbonden ACV en ABVV bezetten maandagochtend het Schumanplein in Brussel. Ze voeren een protestactie bij de gebouwen van de Raad van de Europese Unie, waar de 27 ministers van Werk van de Europese Unie zich buigen over een herziening van de Europese detacheringsrichtlijn. De actie gaat uit van de Europese federatie van Bouwvakkers en Houtbewerkers.

De actievoerders hopen dat de richtlijn in zijn huidige vorm het niet haalt. “Deze richtlijn is onvoldoende en onaanvaardbaar”, zegt Paul Lootens, secretaris-generaal van de Algemene Centrale van de socialistische vakbond ABVV. “De Europese sociale regels moeten absoluut geharmoniseerd worden, voor het welzijn van de bevolking. Anders wordt het een sociaal kerkhof”, zegt hij.

Volgens zijn collega van ACV bouw – industrie & energie, Pierre Cuppens, steunen ook de werkgevers de actie. “Ook zij beginnen de problemen van sociale dumping te voelen”, klinkt het. “Het huidige systeem bevoordeelt internationale slavenhandelaars die profiteren van de sociale ellende in de oostelijke landen.” Sociale dumping was in het begin misschien interessant voor werkgevers, vervolgt Cuppens, “maar vandaag schat men dat ongeveer 10 procent van de Belgische ondernemingen failliet is gegaan ten gevolge van dit fenomeen”.

“De Europese ministers willen er een zwak compromis door krijgen”, zegt Werner Buelen van de Europese federatie van Bouwvakkers en Houtbewerkers, die de actie organiseert. “We hebben veel druk uitgeoefend. We hopen dat de huidige tekst het niet zal halen.”

De detacheringsrichtlijn regelt de arbeidsrechten van werknemers die tijdelijk door hun werkgever aan het werk worden gezet in een andere lidstaat. De richtlijn stelt dat ze dezelfde arbeidsvoorwaarden moeten genieten als nationale werknemers, maar inspecteurs stuiten vaak op fraude en het gebruik van achterpoortjes. België is één van de landen in het Europese debat die aandringen op meer controlemogelijkheden en strengere aansprakelijkheidsregels.

Reacties plaatsen niet mogelijk