Facebook

Europese (privatiserings-)commissie

26 oktober 2012

26 oktober 2012 – Een hele reeks ngo’s en organisaties die begaan zijn met de openbare dienstverlening, in het bijzonder de watervoorziening, tonen haarscherp aan dat de Europese Commissie – niettegenstaande alle zogezegde ‘neutraliteit’ – op een agressieve manier de privatisering van watermaatschappijen oplegt in landen als Griekenland, Portugal en elders. Onder deze organisaties verschillende ATTACs (Hongarije, Spanje), de vakbondskoepel van openbare diensten EPSU, het Duitse Wasser in Bürgerhand en Berliner Wassertisch, Blue Planet Project, Ingenieres Sin Fronteras (Spanje) en vele andere.

In een brief aan de Commissie d.d. 15 mei 2012 eisten ze van de Commissie dat ze bij haar optreden in het kader van de trojka zou ophouden privatiseringseisen te stellen van o.a. de watervoorziening, zoals ze deed in Griekenland en Portugal. Ze wezen erop dat de Commissie daarmee het EU-werkingsverdrag schendt (art. 345 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie)

Het duurde tot 26 september alvorens de Commissie antwoordde (nadat de ngo’s gewaarschuwd hadden dat ze de Europese ombudsman konden inroepen; de commissie is immers verplicht te antwoorden). Alhoewel het antwoord kort is, verhult het niets van de ware aard van deze Europese instelling:

Dank voor uw brief in verband met waterprivatisering in diverse landen. Zoals u weet draagt de privatisering van openbare bedrijven bij tot de vermindering van de openbare schuld en tot de vermindering van subsidies, transfers of staatswaarborgen aan staatsbedrijven. Het kan ook de efficiëntie van bedrijven verhogen en meer algemeen bijdragen tot de competitiviteit van de hele economie door het aantrekken van directe buitenlandse investeringen.

De Commissie gelooft dat de privatisering van publieke diensten, inclusief watervoorzieningsbedrijven, voordelen kan opleveren aan de maatschappij wanneer het zorgvuldig gebeurt. In die zin moet privatisering plaatshebben nadat een aangepast regulerend kader werd ingesteld, om misbruiken met private monopolies te voorkomen. Terzelfdertijd moet de publieke toegang tot basisgoederen verzekerd worden. Daarom is het belangrijk een evenwicht te vinden tussen gelijke en eerlijke toegang tot publieke voorzieningen (water, gas, elektriciteit), een goede kwaliteit van de diensten en een financieel verantwoorde toevoer.

 

Het hele dossier (in het Engels) kan bekeken worden op de website van het Transnational Institute (TNI),  medeorganisator van dit initiatief. (hm)

Reacties plaatsen niet mogelijk