Facebook

Grieken vs. goudmijn

26 februari 2013

26 februari 2013 – Bruno Tersago brengt in De Wereld Morgen een boeiend relaas over de strijd tegen de goud- en koperontginning in Noord-Griekenland. Hoe aantrekkelijk het vooruitzicht op meer tewerkstelling in die streek ook is, een deel van de bevolking is zich sterk bewust van de roofbouw op de natuur die met dergelijke ontginning gepaard gaat. Ook het argument van de bijdrage tot de Griekse economie lijkt geen hout te snijden, omdat de mijnbouwers (net als de reders) blijkbaar geen belasting zouden betalen…

Reacties plaatsen niet mogelijk