Facebook

Grieks gat in Fort Europa moet Sarkozys verkiezing vooruithelpen

14 maart 2012

14 maart 2012 – Arno Klarsfeld werd in september 2011 door Sarkozy aan het hoofd geplaatst van de Franse immigratiedienst (Office français de l’immigration et de l’intégration, OFII). Nu Sarkozy in zijn verkiezingskampanje van leer trekt tegen de immigranten die illegaal het Fort Europa binnensluipen, en zelfs dreigt de Schengenzone te verlaten (waarbinnen grenscontrole afgeschaft is), draagt ook Klarsfeld zijn steentje bij tot de herverkiezing van Sarko. Een steentje is een understatement, want Klarsfeld wil een muur van 130 km lang tussen Griekenland en Turkije.
Klarsfeld spreekt als ervaringsdeskundige, want in 2002 nam hij de Israelische nationaliteit aan en ging in dienst bij Magav, de grenspolitie van Israel (het land met de grootste dichtheid aan ‘grenzen’ per vierkante kilometer). Gevraagd naar meer duidelijkheid over het begrip ‘muur’, gaf hij wel het verrassende antwoord dat het gaat om draad, prikkeldraad, maar hij verwees ook naar de muur die rond Rome gebouwd werd om er de barbaren weg te houden. Het eerste patent voor prikkeldraad dateert van 1873. (hm)

Reacties plaatsen niet mogelijk