Facebook

Iets minder geheimhouding in EU?

22 oktober 2013

22 oktober 2013 – Access Info Europe is een in Madrid gevestigde mensenrechtenorganisatie die zich inzet voor de openbaarheid van bestuur, tegen het achterhouden  van informatie door overheden.  De Europese Unie en haar instellingen worden door de ngo op dat vlak al jaren voor het licht gehouden. In 2008 vroeg Access Info Europe documenten op van de EU-Raad (raad van ministers), maar in de documenten die het ontving waren de namen van de lidstaten gecensureerd. Wie welke positie innam kon dus niet nagegaan worden. De ngo stapte naar het Europees Hof van Justitie, en kreeg in 2011 gelijk. Maar daarop ging de Raad in beroep, met het argument dat  het beslissingsproces sterk zou gehinderd worden door te vroege bekendmaking van de  namen van de lidstaten en hun standpunten;  een gealarmeerde publieke opinie zou te weinig manoeuvreerruimte kunnen laten… 

Dit argument werd op 17 oktober ll. door het Europees Hof verworpen, meldt Access Info Europe in een enthoesiast bericht. Het zou dus gemakkelijker worden voor burgers om van het buitengewoon voorrecht te genieten te weten te komen wat hun regering verdedigt in de Raad. Maar omzichtigheid blijft geboden. “Indien de Raad nog informatie wil achterhouden, zal ze dit geval per geval moeten verantwoorden”, aldus directeur Helen Darbishire van  Access Info Europe. (hm)

Reacties plaatsen niet mogelijk