Facebook

Merkel wil nieuw Europees verdrag

27 augustus 2012

27 augustus 2012 – Der Spiegel meldt dat de Duitse regering nog dit jaar een “Europese conventie” wil bijeenroepen die een nieuw verdrag moet voorbereiden. Dit verdrag zou onder andere de nationale budgetten aan een nog veel sterkere Europese discipline onderwerpen dan het Begrotingsverdrag. Volgens het Begrotingsverdrag krijgt het Europees Hof van Justitie (EHJ) ‘slechts’ de  bevoegdheid na te gaan of de ‘gouden regel’ (wettelijke verbod op overheidstekorten) in de nationale wetgeving is opgenomen. De Duitse regering wil met een nieuw verdrag een hele stap verder gaan, en het EHJ jurisdictie geven over de overheidsbudgetten zelf. Zie hierover ook de berichtgeving in EUobserver.

De bijeenroeping van een “conventie” herinnert ons aan de plannen voor een Europese grondwet. Ook deze werd door een “conventie van representatieve vertegenwoordigers van de Europese volkeren” voorbereid, in werkelijkheid een honderdtal leden van nationale parlementen en het Europees parlement, ministers,  vertegenwoordigers van de Europese commissie, deskundig bijgestaan door “experten” uit allerlei patronale  lobbys.

Reacties plaatsen niet mogelijk