Facebook

Na de Griekse verkiezingen

18 juni 2012

18 juni 2012 – Het Grieks verkiezingsresultaat doet veel inkt vloeien, maar deze komt meestal uit hetzelfde vaatje. Wij verkiezen een commentaar van het collectief van de “Greek Left Review“, een linkse pluralistische blog over Griekse toestanden. (vertaling Ander Europa).

De opkomst van een Europese tegen-hegemonie

Caminante, no hay camino,
se hace el camino al andar.
Antonio Machado    [1]

Het is niet de tijd om in pessimisme te vervallen, maar om de vruchten te plukken van een historisch moment en ons te realiseren dat een historisch proces is op gang gekomen. Een proces dat  lokale wortels heeft in Griekenland, met het in vraag stellen van de memoranda [2]; een proces dat echter ook op Europese schaal tegen de stroom van de soberheidspolitiek ingaat. Griekenland werd gereduceerd tot twee clichés, en heeft ze allebei doorprikt.

Enerzijds heeft het bewezen dat het veel meer kan zijn dan het geïdealiseerd mythisch beeld van de “wieg van de democratie”. Het gaf een klap in het gezicht van de marktdictatuur, van de binnenlandse en buitenlandse trojkas [3]. En toonde daarmee de  weg naar de toekomst en het ontstaan van nieuwe politieke subjecten.

Anderzijds werd Griekenland het laboratorium van de soberheidspolitiek, een politiek die landen uiteenrijt. In dat opzicht vormen de Griekse verkiezingsresultaten – bereikt temidden van  een ware propagandaoorlog – de bronnen van een stroom die doorheen Europa vloeit, en het valt nog te bezien waar deze uitmondt. Het laboratorium
experiment is een morele mislukking: het proefkonijn stemde tegen de soberheid en veroordeelde de neoliberale recepten zoals ze in Griekenland opgediend worden in de vorm van memoranda en over heel Europa als steeds strengere soberheidsmaatregelen. Maar in dit proces maken we ons ook ernstige zorgen over het neofascisme en populisme dat in Griekenland de kop opsteekt. Dit reactionair element, inherent aan de neoliberale agenda, loopt doorheen de rechterzijde zoals Neo Demokratia en slaat munt uit de angst die gevoed wordt door binnenlandse, Europese en globale instellingen. Vandaar het chauvinistisch, populistisch en oorlogszuchtig discours dat opgevoerd wordt als oplossing door de would-be regeerders.

De oplossing kan alleen komen van een verenigd Europees volk, dat steunend op democratie en solidariteit werkt aan een radicaal andere toekomst.

Greek Left Review Collective, Londen 17 juni 2012


[1] Wandelaar, er is geen weg,
De weg komt er al wandelen

Machado is een Spaanse dichter die stierf in 1939, een paar dagen nadat hij Spanje was ontvlucht na de franquistische machtsovername.

[2] De  extreme soberheidsplannen worden Griekenland opgelegd door de trojka in gedetailleerde memoranda.

[3] Trojka: het gezamenlijk optreden van de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Muntfonds.

Reacties plaatsen niet mogelijk