Facebook

Sixpack: van theorie naar praktijk

15 november 2011

15 november 2011 – We hebben op deze website veel aandacht besteed aan het ‘Europees economisch bestuur’, en de frontale aanval die dit betekent op de wereld van de arbeid en de arbeidersbeweging in het bijzonder. Daarbij hebben we, misschien meer dan anderen, gewezen op het gevaar dat uitgaat van het ‘wetgevend pakket’ , beter bekend als ‘sixpack’. Terwijl het ‘pact voor de euro’ van Sarkozy en Merkel nogal wat inkt liet vloeien, heeft het sixpack in alle stilte zijn weg gevolgd door de Europese instellingen, om op 28 september 2011, één jaar na de lancering door de Europese Commissie, goedgekeurd te worden door het Europees parlement en een week later door de Raad van ministers. In tegenstelling tot het Europact is het sixpack niet zomaar een politiek akkoord, maar een pakket wetten, waar bovendien (voor landen van de eurozone) financiële sancties aan verbonden zijn.

Dit pakket zal weldra in werking treden, en een echo van het knallen van neoliberale champagnekurken kan men horen in een verklaring van commissaris Olli Rehn (economische en monetaire zaken) op 8 november:

I expect the so-called “six-pack” to enter into force by mid December and, mark my words: I intend to fully implement the new rules from Day One. In fact, even before that date, I very much envisage the monitoring mission that the Commission is currently carrying out for Italy as an illustration of the implementation of the six-pack method.

Italië dus  als ‘illustratie van de sixpack-methode’. Maar ook België lijkt de betwijfelbare eer te gaan krijgen om  een der eerste proefkonijnen van deze methode te worden. Volgens verschillende kranten  heeft Rehn op 10 november een brief in die zin geschreven naar de Belgische minister van financiën Reynders. België is natuurlijk niet het enige land dat het stabilitietspact momenteel overtreedt, de meesten doen dat, maar België zou niet genoeg ernst aan de dag leggen om het begrotingstekort in 2012 onder de 3% te krijgen via structurele maatregelen.Het gaat dus niet alleen over het uitblijven van een begroting door de aanslepende regeringsonderhandelingen …

Wat deze structurele maatregelen zijn, heeft de Commissie in juni duidelijk gemaakt in haar aanbevelingen : pensioenleeftijd verhogen, het systeem voor het voeren van loononderhandelingen en het loonindexeringssysteem
hervormen, werkloosheidsuitkeringen laten afnemen in de tijd, de BTW verhogen en de concurrentie aanwakkeren in de detailhandel en op de elektriciteits- en de gasmarkt.

Als nieuwjaarscadeau van Europa kan België zich aan een donatie (door België wel te verstaan) van 700 miljoen euro (708 miljoen volgens De Tijd) verwachten. De Commissie zou België kunnen veroordelen tot het betalen van een dwangsom  van 0,20% van het BBP (708 miljoen €) op een rekening van de Commisie. Afhankelijk van het al dan niet opvolgen van de aanbevelingen, wordt deze som later teruggestort aan België, of definitief als deel van een boete in beslag genomen. De totale boete hangt af van een aantal factoren, en kan oplopen tot 0,50% van het BBP (1770 miljoen euro, of 1,77 miljard).
(hm)

Reacties plaatsen niet mogelijk