Interior Design Interior Design Ideas Thermal Energy Fashion News Home improvement Dream Home Men Hairstyle xmas Decor Home Design
Print Friendly

Welk Europees minimumloon?

Print Friendly

25 februari 2012 – Ronald Janssen, economisch adviseur van het Europees Vakverbond (EVV), stelt zich de vraag of een minimumloon uitgedrukt als een percentage van het gemiddelde loon nog wel aangewezen is in deze abnormale tijden. De formule “minimumloon = 40 (50) % van het gemiddelde loon” is een vrij bekende progressieve eis geworden in Europa. Maar toegepast op bv. Griekenland kan dit tot ongerijmde effecten leiden, zoals Janssen aantoont in Social Europe Journal. Als de lonen systematisch dalen, kan de helft van het gemiddelde een bedrag worden waarvan men niet kan leven. Er zou dus – minstens in zulke gevallen – een absoluut bedrag moeten vooropgesteld worden dat rekening houdt met de werkelijke kost voor levensonderhoud. (hm)

 

terug