Facebook

7 claims over TTIP

7 juli 2014

feitenoffabelsTTIP7 juli 2014 – Over het EU-US Vrijhandels- en Investeringsverdrag (TTIP) is reeds heel wat verschenen, maar een degelijke tekst daarover in het Nederlands ontbrak nog. Daar is nu verandering in gekomen: het Platform Authentieke Journalistiek, het Transnational Institute (TNI) en de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) brachten een knappe brochure uit. In Feiten of fabels – 7 claims over TTIP worden de claims over TTIP van de Europese Commissie één voor één onder de loupe genomen en vakkundig ontkracht. Komen er door TTIP honderdduizenden banen bij? Blijven degelijke kwaliteitsnormen en democratische garanties gewaarborgd? Is dergelijk verdrag bovendien een zegen voor de rest van de wereld? Op minder dan 40 bladzijden krijgt u hierover duidelijke en goed geargumenteerde antwoorden. Auteurs Sophia Beunder, Bas van Beek, Roeline Knottnerus, Ivo Kuppens en  Jilles Mast zorgden voor een grote aanwinst voor de anti-TTIP beweging!

De brochure kan hier  gedownload worden (440 KB, pdf).

Reacties plaatsen niet mogelijk