U kunt deze e-mail ook online bekijken.
 
Recente artikels
20 februari 2019
De EU militariseert verder: het Verdrag van Aken
Een maand geleden ondertekenden Macron en Merkel in Aken een verdrag dat een herbevestiging moet zijn van de 'Duits-Franse as' in Europa.  Behalve de public relations oefening van twee Europese leiders op hun retour houdt het Verdrag van Aken echter ook een veel zorgwekkender streven in: de verdere militarisering van de EU. Gerrit Zeilemaker toont aan dat die kwalijke evolutie populair is bij de Europese elites.
Naar het artikel
14 februari 2019
Laps, het Europees Parlement keurde weer een vrijhandels- en investeringsakkoord goed
Het Europees Parlement keurde op 13 februari een vrijhandelsakkoord goed met Singapore, en ook een daaraan gekoppeld investeringsakkoord van een soort die reeds op veel ergernis stuitte. We vroegen aan Anne-Marie Mineur, europarlementslid voor de Nederlandse SP, hoe het mogelijk is dat ook de sociaaldemocratische fractie zich grotendeels achter deze akkoorden schaarde.
Naar het artikel
13 februari 2019
Westelijke Sahara: EU mag er vissen in troebele wateren

Op 12 februari keurde het Europees Parlement met een tweederdemeerderheid een akkoord goed tussen de EU en Marokko, waardoor Europese vissers kunnen vissen voor de Noordafrikaanse Atlantische kust. Maar het akkoord slaat ook op de Westelijke Sahara, dat op een onrechtmatige wijze door Marokko geclaimd wordt.

Naar het artikel
13 februari 2019
Hongarije: bonden plannen nationale staking tegen Orbáns 'slavenwet'
De uiterst rechtse regering Orbán wil de Hongaarse arbeiders tot 400 uren overwerk per jaar laten presteren, een maatregel die als de 'slavenwet' bestempeld wordt. De vakbonden zijn van plan hiertegen een nationale staking te organiseren.
Naar het artikel
11 februari 2019
Voor Spaanse christendemocraten is extreemrechts salonfähig
Een illustratie van de toenadering tussen rechts en extreemrechts was op 10 februari te zien in Madrid. Opgetrommeld door de PP (Partido Popular, christendemocraten), Ciudadanos (rechts liberaal, lid van Verhofstadts ALDE) en het extreemrechtse VOX kwamen 45.000 demonstranten protesteren tegen het ‘verraad’ van de sociaaldemocratische premier Pedro Sánchez (PSOE) die met de Catalaanse onafhankelijksbeweging wil onderhandelen. 
Naar het artikel
11 februari 2019
De EU en Brexit: Project Angst
Wordt Brexit werkelijk het armageddon zoals het alom voorgesteld wordt? Misschien moet een en ander wel in perspectief gezien worden.
Naar het artikel
10 februari 2019
In de aanloop naar de Europese verkiezingen – Deel 4: Extreemrechts in de EU
Extreemrechts versterkte zich in Europa de voorbije jaren, en zal waarschijnlijk bij de Europarlementsverkiezingen van mei die vooruitgang bevestigen. Over wie gaat het, wat is daarvan te verwachten ?
Naar het artikel
7 februari 2019
Brochure over vrijhandels- en investeringsakkoorden
transform! europe, het tijdschrift van de Partij van Europees Links, brengt een brochure uit over vrijhandels- en investeringsakkoorden. Er verschenen al veel brochures over specifieke akkoorden (TTIP, CETA …) maar hier is het opzet om  een globaal inzicht te krijgen in de problematiek van dergelijke overeenkomsten, Er wordt bovendien aandacht besteed aan het verzet ertegen, en de successen die hier konden geboekt worden.
Naar het artikel
5 februari 2019
Schauvliege: boerenbedrog door een milieuminister
Op 2 februari hield Vlaams minister voor milieu en landbouw Schauvliege een toespraak voor het Algemeen Boerensyndicaat waarin ze de klimaatmarsen en de massale scholierenacties afdoet als opgezet spel, manipulatie door wrokkige natuurorganisaties. De staatsveiligheid had het haar bevestigd! Al vlug blijkt dat de minister dat nep-nieuws uit haar duim gezogen had...
Naar het artikel
4 februari 2019
De Catalaanse beweging tegen de centrale staat
Wordt Catalaanse onafhankelijkheid alleen door rechtse nationalisten geëist en heeft het niets met een emancipatorisch project te maken? Zeker niet, zeggen twee linkse militante vrouwen.
Naar het artikel
1 februari 2019
Milieuorganisaties voor een ander landbouwbeleid
Het Europese landbouwbeleid faalt voor klimaat, biodiversiteit én de boer, aldus een persmededeling van WWF België. Samen met Natuurpunt, Greenpeace en Bond Beter Leefmilieu  bracht de milieuorganisatie een positietekst uit die de vinger legt op de nefaste gevolgen van intensieve landbouw en veeteelt op milieu en klimaat. Maar ze geven ook aan hoe een duurzaam beleid kan gestimuleerd worden door een andere invulling te geven aan de Europese landbouwsubsidies.
Naar het artikel
31 januari 2019
TNI's State of Power report 2019: een schat aan informatie
Het Transnational Institute, bracht zijn achtste State of Power report uit, hoofdzakelijk aan financiën gewijd. De redactieploeg heeft alles in het werk gesteld om de enorme hoeveelheid informatie op een aangename en pedagogische manier voor te stellen, en heeft ook een aantal gerenommeerde onderzoekers onder de arm genomen (Saskia Sassen, Ann Pettifor, Walden Bello…).
Naar het artikel
30 januari 2019
Europese wapenindustrie hoeft echt geen subsidie
"Het is onbegrijpelijk dat Europa investeert in zijn wapenindustrie en niet in een strenger wapenexportbeleid, terwijl oorlogsvluchtelingen aan de Europese grenzen verkommeren", aldus Wendela de Vries en Martin Broek van Stop Wapenhandel. 
Naar het artikel
30 januari 2019
ISDS, CETA en het Europees recht
Zijn er clausules (zoals ISDS) in Europese handelsverdragen die onverenigbaar zijn met het Europees recht? Dat zal mijn klomp niet roesten, zou je kunnen zeggen,  maar voor de protestbeweging tegen de EU-opgelegde vrijhandelsverdragen heeft dit wel zijn belang. Een deskundige uitleg over ISDS en het Europees Hof van Justitie.
Naar het artikel
29 januari 2019
Oproep van de eerste Assemblee der Assemblees van de Gele Hesjes
Een honderdtal delegaties van collectieven van Franse 'gele hesjes' kwam op 26-27 januari bijeen in Commercy en stelde een Oproep op om via democratische zelforganisatie de beweging hechter aan elkaar te smeden. Hier hun oproep in het Nederlands.
Naar het artikel
28 januari 2019
De terugkeer van CETA: een thema bij de verkiezingen van 2019?
CETA, het vrijhandelsakkoord EU-Canada trad grotendeels en voorlopig in werking, maar moet nog definitief goedgekeurd worden door alle nationale (en eventueel regionale) parlementen in de EU. Daar zit nog een kans om CETA tegen te houden, aldus een hele reeks Belgische organisaties, die kiezers en verkozenen hieraan zullen herinneren tijdens de campagne voor de Europese verkiezingen.
Naar het artikel
28 januari 2019
Attac-Duitsland solidair met de gele hesjes
Attac Duitsland verklaarde zich solidair met de Franse 'gele hesjes', en maakte daarbij ook een interessante analyse van deze protestbeweging. Ander Europa zorgde voor een Nedelandse vertaling.
Naar het artikel
 
 
Wegens de slechte service (herhaalde en soms langdurige onderbrekingen) van onze huidige provider zijn we bezig onze site bij een andere service provider onder te brengen. Deze operatie moet half mei afgerond zijn. 
Dat brengt weer wat kosten bij, en we durven u daarom vragen een steentje bij te dragen. Ook kleine giften zijn welkom. U vindt hier ons rekeningnummer
. Van harte dank!  

Uitschrijven kan via deze link . U kunt ons ook een mail sturen met het verzoek u uit te schrijven.