Facebook

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: (#4) Application request limit reached
Type: OAuthException
Code: 4
Please refer to our Error Message Reference.

Alliantie D19-20

11 september 2013

Alliantie D19-20 kwam medio 2013 tot stand op initiatief van een aantal Belgische melkveehouders, lid van de European Milk Board (EMB), met afdelingen in België MIG en FMB . (We publiceerden op deze site in 2011 een toespraak door Erwin Schöpges, nu één van de voortrekkers van D19-20).  Melkveehouders hebben, net zoals veel kleinschalige landbouwers in Europa, af te rekenen met prijzen voor hun producten die gedicteerd worden door de agro-business en de grote distributie. Concreet vragen deze melkveehouders aan de Europese Unie geen subsidies, maar een regulering van de markt.
Rond deze eis werden door de EMB in de afgelopen jaren talrijke betogingen georganiseerd gericht naar het Europees beleid, maar men kwam ongeveer tot dezelfde conclusie als veel vakbondsmilitanten die het bilan maken van de “euromanifestaties”: ze halen weinig of niets uit en de Europese leiders doen rustig verder.Beuhrlaymont

In plaats van de handdoek in de ring te gooien, kwamen militante melkveehouders op het idee: En als we nu eens de krachten bundelden met andere bevolkingsgroepen die het opnemen tegen het Europees beleid? Dit idee werd ook publiek gelanceerd op het eind van de betoging  van 24 juni in Brussel tegen het begrotingsverdrag; een vrij unieke gebeurtenis waarbij een boerenvertegenwoordiger een vakbondspodium kreeg! Er kwamen veel positieve reacties op het voorstel, en zo ontstond Alliantie D19-20. Een uitnodiging voor een eerste contactvergadering op 9 september werd ondertekend door vertegenwoordigers van ACOD-LRB Brussel, Association 21, Actiecomités Europa/Comités Action Europe, Climaxi, Constituante.be en  Oxfam-Solidariteit.

De vergadering van 9 september, in de vakbondslokalen van ACOD aan de Congresstraat, werd door een tachtigtal personen bijgewoond, waaronder veel leden van vakbonden, actiecomités en verenigingen. Boerenvertegenwoordigers Erwin Schöpges en Luc Hollands zetten eerst het initiatief nog eens uiteen, en nodigden de zaal uit om zich uit te spreken over twee concrete voorstellen: de organisatie van een conferentie of meeting in Brussel op woensdag 18 december aan de vooravond van de Europese top, en een grote actieve betoging op 19 december.  Het voorstel kon op een algemeen akkoord rekenen, onder andere bij monde van vakbondsleiders Felipe Van Keirsbilck (CNE) en Rudy Janssens (ACOD-LRB/CGSP-ALR). Er wordt nagegaan of dit Belgisch initiatief in de resterende drie maanden kan verruimd worden door een belangrijke Europese deelname. Een gemengde werkgroep zal de komende weken de praktische schikkingen uitwerken. Info en contact kan via een van de deelnemende organisaties of via mail (info@d19-20.be).

Met deze positieve start is hopelijk de basis gelegd voor een massaal en groeiend verzet tegen de Europese elites.

Herman Michiel, 11 september 2013
(Op deze pagina zal in de toekomst meer nieuws verschijnen over het D19-20 initiatief.)


2 november 2013

ACOD_LRB pro D19-20

 

 


 

Reacties plaatsen niet mogelijk