- ander europa - https://www.andereuropa.org -

Assange en het Europees Parlement (bis)

26 november 2020 – Twee dagen geleden brachten we een bericht over de stemming die zou plaats hebben in het Europees Parlement over een rapport aangaande de fundamentele rechten in Europa. Daar was door Verenigd Links (GUE/NGL) een amendement bij voorgesteld om het gevangen houden en beschuldigen van  Wikileaks-klokkenluider Julian Assange expliciet te vermelden als een gevaarlijk precedent voor de persvrijheid. Nu de stemming over dit amendement bekend is kan men zich enkel diep schamen over de kruiperige aard van de meerderheid in dit Parlement, die zich best niet te veel meer zouden uitspreken over persvrijheid en de ‘verdediging van de rechtsstaat’. Het amendement werd verworpen (191 voor, 408 tegen, 93 onthoudingen) en wel door het gros van de ‘weldenkende’ fracties: de christendemocraten (Europese Volkspartij), de sociaaldemocraten (S&D) en de liberalen (Renew). Al deze heren en dames vinden het belangrijker dat de misdaden van de NAVO-bondgenoot in Washington bedekt blijven dan dat een moedig journalist gered wordt.

Het amendement werd gesteund door Verenigd Links (met Marc Botenga, PVDA/PTB van Belgische zijde, en Anja Hazekamp,  Partij voor de Dieren van Nederlandse), de Groenen (Lamberts en Bricmont van Ecolo, Matthieu van Groen, Eickhout, Strik en Sparrentak van GroenLinks) en welgeteld 16 sociaaldemocraten, waaronder de Belgische PS-ers Marie Arena en Marc Tarabella.  Het is een kaakslag, niet alleen voor links maar voor decente democraten in het algemeen, dat Vlaams Belangers en soortgenoten nu kunnen verwijzen naar hun stem voor de persvrijheid terwijl ‘deftige’ partijen dat niet kunnen…

Inderdaad, onder de welbekende ‘democraten’ en ‘progressieven’ uit onze contreien die er niet om malen dat  Assange uitgeleverd wordt aan Washington vermelden we o.a.  Van Brempt (s.pa), Jongerius, Piri en Tang (PvdA), liberale brulboei Verhofstadt (VLD) , ‘voorvechtster van burgerlijke vrijheden en mensenrechten’ Sophie in ‘t Veld (D66), en oudgediende Vlaamse eminenties als Kris Peeters (CD&V), Van Overtveldt en Bourgeois (N-VA).  Ze winnen een gratis verblijf in Belmarsh. (hm)

27 november: Ik heb Kathleen Van Brempt, enige verkozene van de sp.a in het Europees Parlement, volgende mail gestuurd:

Mevrouw Van Brempt,

Ik geef normaal geen commentaar (meer) op uw politieke stellingnamen, omdat u nu eenmaal een ander politiek project voorstaat dat met socialisme nog weinig te maken heeft. Maar dat u in een kwestie als het Assange-amendement, dat uiteindelijk gaat over ‘liberale’ democratische waarden als persvrijheid en vrije meningsuiting, het aandurft om tegen te stemmen, dat vind ik verbijsterend. Zelfs om de liberale democratie te verdedigen is de sp.a blijkbaar al te diep gezonken, en  te verknocht aan het Atlantisch bondgenootschap. Misschien had u eens van gedachten kunnen wisselen met uw familieleden Arena en Tarabella, of met uw groene collega’s die tenminste nog de guts hadden om niet het schoothondje van Washington uit te hangen. Veel succes bij de verdediging van de rechtsstaat!
Herman Michiel
27 november: Hierbij ook nog de commentaar op deze stemming en het mensenrechtenrapport in zijn geheel door de linkse fractie GUE/NGL in het Europees parlement:

Self-interests & political games at play in weakening Fundamental Rights report


 

Hits: 225

1 reactie (Openen | Sluiten)

1 reactie Aan "Assange en het Europees Parlement (bis)"

#1 Reacties Door Aafje Tjaden Op 30 november 2020 @ 12:14

\Het is om te janken! Dat zoveel democraten/liberalen “tegen”hebben gestemd. Wat doen deze mensen nog daar? Goed betaalde banen zijn belangrijker voor hen.