- ander europa - https://www.andereuropa.org -

Assange: welke europarlementsleden steunen persvrijheid?

24 november 2020 – Ik ging in op de oproep van het Belgisch comité Free Assange en stuurde een mail naar de nederlandstalige Belgisch europarlementsleden (met uitzondering van de Vlaams Belangers) met de dringende vraag het “Assange amendement” vanavond goed te keuren. U hebt nog wat tijd om dit ook te doen (de adressen zijn geert.bourgeois@europarl.europa.eupetra.desutter@europarl.europa.eucindy.franssen@europarl.europa.euassita.kanko@europarl.europa.eu ,kris.peeters@europarl.europa.eukathleen.vanbrempt@europarl.europa.eu ,johan.vanovertveldt@europarl.europa.eu,hilde.vautmans@europarl.europa.eu ,guy.verhofstadt@europarl.europa.eumarc.botenga@europarl.europa.eusaskia.bricmont@europarl.europa.eu)

Wat druk op de Nederlandse MEPs zou ook zeer welkom zijn!  (hm)

Ziehier een mogelijke boodschap:

 

Geachte Mevrouw, Mijnheer,

Geacht Europarlementslid,

Op dinsdag 24 november zult u tijdens de avondstemming stemmen over het verslag aangaande de situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2018-2019.

Ik roep u op om tijdens deze stemming amendement 44 te steunen.

De rapporteur van dit verslag, Clare Daly, heeft een verwijzing opgenomen naar de oprichter van WikiLeaks, Julian Assange, die erkent dat zijn zaak een bedreiging vormt voor de journalisten en de vrijheid van meningsuiting in Europa.

In de commissiefase hebben EVP, S&D en Renew echter allemaal gestemd om de verwijzing naar Assange uit de tekst te schrappen.

Ik ben van mening dat de strafrechtelijke vervolging van Julian Assange – voor journalistieke activiteiten die volledig binnen de Europese Unie plaatsvonden – vérstrekkende gevolgen heeft. Het bedreigt de persvrijheid in Europa en brengt de grondrechten van alle Europeanen in gevaar.

Ik ben niet alleen in dit geval.

De Europese Federatie van Journalisten zei dat de opsluiting en vervolging van de heer Assange “een uiterst gevaarlijk precedent schept voor journalisten, mediaprofessionals en de persvrijheid”.

De Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa heeft erkend dat “de opsluiting en strafrechtelijke vervolging van de heer Julian Assange een gevaarlijk precedent heeft geschapen voor journalisten” en heeft opgeroepen tot “een verbod op de uitlevering van de heer Assange aan de Verenigde Staten en tot zijn spoedige vrijlating”.

De Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de Raad van Europa, mevrouw Dunja Mijatovic, verklaarde dat “het toestaan van de uitlevering van Julian Assange op deze basis een verlammend effect zou hebben op de vrijheid van de media en uiteindelijk de pers zou kunnen belemmeren bij de uitvoering van haar taak om in de democratische samenleving publiek te informeren en toezicht te houden”.

Het is normaal dat dit geval in het verslag van het Europees Parlement over de grondrechten wordt genoemd, en het is onaanvaardbaar dat het is geschrapt. Wat men ook van Assange mag denken, het is een feit dat deze zaak schadelijk is voor de grondrechten in Europa.

De leden van het Europees Parlement moeten zich hiertegen verzetten.

De rapporteur, Clare Daly, heeft in de plenaire vergadering een amendement ingediend, amendement 44, dat de verwijzing naar de zaak-Assange in de tekst toevoegt. Het is van essentieel belang dat het wordt aangenomen.

Steun alstublieft amendement 44 van dinsdagavond.

Ik zal deze stemming zeer aandachtig volgen. Ik hoop dat ik op u kan rekenen om het juiste te doen.

Met vriendelijke groet

XXX

Hits: 170

3 reacties (Openen | Sluiten)

3 reacties Aan "Assange: welke europarlementsleden steunen persvrijheid?"

#1 Reacties Door Antoinette Dhooghe Op 26 november 2020 @ 13:07

Kunt u meedelen waar we het resultaat van de stemming van de Belgische vertegenwoordigers kunnen bekijken ? Is het mogelijk om een Europese referendum te organiseren over het onderwerp ?
Dank u

#2 Reacties Door Herman Michiel Op 26 november 2020 @ 15:21

Geachte lezeres, ik probeer erachter te komen en zal het toevoegen aan het artikel indien ik erin slaag. H. Michiel

#3 Reacties Door Herman Michiel Op 27 november 2020 @ 00:45