Facebook

Attac Frankrijk over Grieks referendum

2 november 2011

2 november 2011 – Het Franse Attac gaf gisteren een persverklaring uit over het initiatief van de Griekse premier Papandreou tot de organisatie van een referendum. Hier volgt de tekst in het Nederlands.

Grieks referendum: een eerste democratische stap vooruit

De aankondiging, helaas erg laat, door M. Papandreou van een referendum over het Europese “hulp”plan is een eerste democratische stap vooruit na de soberheidsplanen die overal in Europa worden doorgezet. Alles hangt nu af van de vraag die in het referendum zal worden gesteld, en van de omstandigheden waarin het debat zal verlopen, opdat dit referendum niet zou neerkomen op een politieke manipulatie. Maar het is in elk geval een kans voor de bevolking om deel te nemen aan een echt debat waarin de eisen van de bevolking om meer democratie weerklank kunnen vinden… zoals in het referendum in Ijsland, dat uitliep op een masale verwerping van de geplande sociale kaalslag.
Het Europese hulplan voor Griekenland voorziet weliswaar een gedeeltelijk niet-betalen van de schulden, wat hoe dan ook onvermijdelijk was, maar het biedt geen oplossing voor eender welke van de fundamentele problemen die wortelen in het gebrek aan samenhang van de eurozone en in het onverantwoord optreden vande financiële markten.
Het plan versterkt nog de soberheid en de voogdij die wordt uitgeoefend door de « troïka » – Commissie, ECB, IMF – over het Griekse volk.
De Europese oligarchiën dachten dat zij de volkeren konden onderwerpen aan de eisen van de banken en de schuldeisers door zich te verstoppen achter parlementaire meerderheden. Maar de soberheidspolitiek die Griekenland aan het vernietigen is, en die geleidelijk aan de rest van Europa in haar greep krijgt, botst op een te sterk sociaal verzet.
De burgers herkennen zich niet meer in een politikeke klasse die onderworpen is aan de dogma’s en de belangen van het financiewezen. « Jullie vertegenwoordigen ons niet meer ! », zoals de ‘verontwaardigden’ de politieke klasse toeroepen, en dit is vandaag vanzelfsprekend geworden. De beslissing van M. Papandreou – nochtans een archetypische vertegenwoordiger van de Griekese politieke oligarchie – het woord te geven aan de bevolking is dus goed nieuws. Nicolas Sarkozy is, zoals de meerderheid van de politieke leiders, “verstomd” door deze beslissing, die volgens hem getuigt van zuivere demagogie en gebrek aan verantwoordelijkheidszin…
Uiteraard gaat de mediamachine in Griekenland en in Europa, zoals in Frankrijk in 2005 met de Europese Grondwet, op volle toeren draaien.  De rechterzijde en een zekere linkerzijde gaan het archaïsme en het nationalisme aanklagen van de Grieken, die zogezegd Europa zouden willen verlaten en de euro breken.
Maar het tegenovergestelde is waar: door het verdedigen van haar sociale rechten en haar democratische soevereiniteit verdedigt het Griekse volk de rechten van alle Europese volkeren.
De Europese sociale bewegingen moeten de Griekse beweging ondersteunen in haar verzet tegen de destructieve en dood en verderf zaaiende hypersoberheid.
Een overwinning van “neen” in het Griekense referendum zal op zich niet de lopende crisis oplossen. Maar het zal konkreet de noodzaak op de agenda zetten van een alternatief voor het neoliberale model, dat moet beginnen met de weigering onrechtmatige schulden terug te betalen, een verwerping van de politieke van sociale achteruitgang, en de herovering van de democratische soevereiniteit over onze gemeenschappelijke munt.
Attac zal in de komende weken alles in het werk stellen om de Europese solidariteit met het Griekse volk te organiseren, het “neen” aan de soberheid te laten winnen, en de eerste stappen te zetten naar de herstichting van een democratisch
en solidair Europa.

Attac Frankrijk
Nice, 1 november 2011

Reacties plaatsen niet mogelijk