Facebook

Bedrijfsleven heeft sterke greep op onderhandelingen EU-VS

9 oktober 2013

10 oktober 2013 – Interne documenten van de Europese Commissie waarop Corporate Europe Observatory en de New York Times de hand konden leggen tonen aan dat de Europese Commissie al met bedrijfsleiders aan beide zijden van de Oceaan aan het overleggen was over de inhoud van een vrijhandelsakkoord lang voor de onderhandelingen tussen de EU en de VS van start gingen. Pia Eberhardt van CEO maakt twee kanttekeningen. Enerzijds blijken bedrijfsleiders een ongehoord geprivilegieerde toegang en invloed te hebben op de agenda van de lopende onderhandelingen. Anderzijds blijken de grote bedrijven erop uit te zijn de manier waarop wetgeving tot stand komt in de toekomst te veranderen. Een vrijhandelsakkoord kan immers niet alles regelen, zeker niet voor de toekomst. Er zou dus een Europees organisme moeten komen met de bevoegdheid in te grijpen wanneer regels dreigen aangenomen te worden die storend werken voor een vlot handelsverkeer. In 2014 verkiezen we dan wel een nieuw Europees Parlement, maar dat moet er niet aan denken het zakendoen heen en weer over de Atlantische Oceaan te belemmeren. Daar zou dit nieuw op te richten organisme over waken. Meer in de New York Times, en over de lopende onderhandelingen op onze website. (fs)

Reacties plaatsen niet mogelijk