Facebook

Brochure Burgeraudit over de Belgische staatsschuld

16 december 2014

Acide16 december 2014 – De ‘burgeraudit’ van de staatsschuld is een studie- en actievorm die zich toespitst op de openbare financiën, de manier waarop de overheidsschuld tot stand kwam, welk gedeelte ervan ‘illegitiem’ is, enzovoort. Tot voor enkele jaren werd dit soort onderzoek vooral verricht naar de schuld in de Derde Wereld, en het CADTM (Comité pour l’annulation de la dette du Tiers Monde, Comité voor de opheffing van de schuld van de Derde Wereld) heeft zich hierin zeer verdienstelijk gemaakt. Met het uitbreken van de financiële crisis in 2008 en de fenomenale aderlating van de overheidsfinanciën bij de redding van de banken is de thematiek van de staatsschuld nu ook volop aanwezig in Europa. CADTM is sindsdien ook op dit gebied actief, o.a. via het opzetten van comités voor een burgeraudit van de schuld.

In België wordt hierrond haast uitsluitend aan franstalige zijde gewerkt via ACiDe (Audit Citoyen de la Dette), dat 9 comités telt. Maar onlangs werd de brochure met eerste onderzoeksresultaten naar het Nederlands vertaald, en kunt u die hier downloaden (pdf, 0.64 MB, 24 blz.)

 

Reacties plaatsen niet mogelijk