Burgerinitiatief Geen winstbejag bij een pandemie!

 

 

Met een Europees burgerinitiatief willen een hele reeks mensen en organisaties de Europese Commissie ertoe bewegen om  via wetgeving ervoor te zorgen dat in gevallen als de huidige Covid-19 pandemie iedereen wereldwijd toegang krijgt tot de nodige geneesmiddelen en vaccins. Patentrechten en winstbejag mogen dit elementair recht niet in de weg staan. 

Een Europees burgerinitiatief houdt in dat er binnen een termijn van 1 jaar minstens 1 miljoen handtekeningen verzameld worden uit minstens 7 lidstaten. Per land zijn er minimumvereisten (voor Nederland minstens 20.445 geldige handtekeningen, voor België minstens 14.805). 

Het burgerinitiatief rond pandemiebestrijding stelt de volgende eisen:

 

1 – Gezondheid voor iedereen

We hebben allemaal recht op gezondheid. In een pandemie moeten onderzoek en technologieën breed en snel over de hele wereld worden verspreid. Een particulier bedrijf zou niet de macht moeten hebben om te beslissen wie toegang heeft tot behandelingen of vaccins en tegen welke prijs. Patenten geven één enkel bedrijf het monopolie op essentiële farmaceutische producten. Dit beperkt hun beschikbaarheid en verhoogt hun kosten voor degenen die ze nodig hebben.

2 – Transparantie nu!

Gegevens over productiekosten, overheidsbijdragen en de effectiviteit en veiligheid van vaccins en geneesmiddelen moeten openbaar zijn. De contracten tussen de overheid en de farmaceutische bedrijven moeten openbaar worden gemaakt.

3 – Publieke middelen, publieke controle

De belastingbetalers betalen voor het onderzoek naar en de ontwikkeling van vaccins en behandelingen. Wat door de mensen is betaald, moet in de handen van de mensen blijven. We kunnen niet toestaan dat grote farmaceutische bedrijven cruciale gezondheidstechnologieën die met publieke middelen zijn ontwikkeld, privatiseren.

4 – Geen winst op een pandemie

Grote farmaceutische bedrijven mogen niet van deze pandemie profiteren ten koste van de gezondheid van de mensen. Een collectieve dreiging vraagt om solidariteit, niet om particulier winstbejag. Overheidsmiddelen moeten altijd vergezeld gaan van garanties op het gebied van beschikbaarheid en betaalbaarheid. Big Pharma mag de sociale zekerheidsstelsels niet plunderen.

SLUIT U AAN BIJ DEZE EISEN: Hier klikken naar de website van het burgerinitiatief

 

Druk deze pagina af Druk deze pagina af

Reacties plaatsen niet mogelijk

%d bloggers liken dit: