Evenementen

  • Geen evenementen

Facebook

Franse banken “steunen” Griekenland

28 juni 2011 – De Franse president Nicolas Sarkozy kondigde na afgelopen weekend het akkoord aan van de Franse banken en verzekeringsmaatschappijen hun steentje bij te dragen tot de oplossing van de Griekse kredietcrisis. Zo probeerde hij het alleszins voor te stellen. Hits: 4

Europese machtsgreep

24 juni 2011 – Het is in bewoordingen die ook reeds herhaald door Ander Europa werden gehanteerd dat Dirk Barrez in De Wereld Morgen de goedkeuring  becommentarieert door het Europees parlement  van de wetten over het ‘economisch bestuur’. Hits: 4

Europese lobby’s beletten reductie van broeikasgassen

21 juni 2011 – MO*-magazine geeft een samenvatting van een rapport hierover van Carbon Trade Watch en Corporate Europe Observatory. Hits: 0

Griekenland op een kruispunt

24 juni 2011 – Stephen Bouquin (professor sociale wetenschappen Evry en andersglobalistisch militant) illustreert  in een Opiniestuk  in MO-magazine de  ondeugdelijkheid van  de Europese “oplossingen” voor de  Griekse crisis, en denkt na over radicale alternatieven. Hits: 2

Open Europe over impact tweede Grieks noodplan

24 juni 2011 – Volgens een studie van de Britse denktank Open Europe zou het tweede noodplan voor Griekenland waar de EU over vergadert als gevolg hebben dat Hits: 3

Europese conferentie over burgerrechten in de EU

24 juni 2011 – Op zaterdag 25 juni organiseert het Britse Statewatch naar aanleiding van zijn twintigste verjaardag een grote Europese conferentie over “Burgerrechten, de staat en de Europese Unie”. Meer info op hun website. Hits: 2

Europees parlement stemde inderdaad tegen de democratie

23 juni 2011 – Zopas heeft het Europees parlement de zes teksten i.v.m. het economisch bestuur (het zgn. sixpack) goedgekeurd. Hits: 0

Nog verder op het verkeerde spoor

16 juni 2011 – De EU-lidstaten zijn het er over eens geworden om de concurrentie op het spoor in Europa te vergroten. Hits: 0

%d bloggers liken dit: