Recente reacties

op “Steun aan Israel, deel van de EU-canon” (10 nov.)

 

 

Komende evenementen

Geld, steeds bron van polemiek (2)

De oproep tot kwijtschelding van overheidsschulden in het bezit van de ECB doet allerlei vragen rijzen. Leidt dat niet tot ongecontroleerde inflatie? Bestaat er ‘gratis geld’? Komen de rijken er zo niet al te gemakkelijk van af? Hier de reacties van twee Ander Europa redacteuren.

Brexit deal: vooruitkijken is beter dan achterhoedegevechten voeren

Wat de gevolgen zullen zijn van Brexit hangt niet alleen af van de inhoud van de deal, maar ook, en vooral, van het sociaal verzet tegen het Tory-beleid. Dat is een betere optie dan zijn eieren te leggen in de mand van ‘sociaal Europa’.

MO*: Waar is (kritisch) Europa?

Een kritische commentaar op een artikel in het magazine MO* over de aanpak van de coronacrisis en haar economische gevolgen in de Europese Unie.

Geld, steeds bron van polemiek!

Geld uit het niets? Europees relanceplan zonder bijkomende staatsschulden? Kiezen tussen relance en inflatie? Over dit en nog meer hebben het Frank Slegers en Herman Michiel, redacteurs bij Ander Europa. Uiteenlopende bekommernissen, inschattingen en nadruk komen hier aan bod. Misschien wilt u er uw eigen bedenkingen aan toevoegen?

Paul Mason en Brexit

De bekende Britse journalist en auteur Paul Mason is diep ontgoocheld in de uitstap van zijn land uit de Europese Unie, maar volgens Herman Michiel is zijn gevoel van culturele verweesdheid een slechte basis om er politieke conclusies uit te trekken.

‘Europees Links’: niet goed bezig, jongens

Met de bijeenkomst van het ‘Europees forum’ in Brussel zet de Partij van Europees Links haar pogingen voort om een groot eenheidsfront van linksen, groenen, sociaaldemocraten en progressieven tot stand te brengen. Herman Michiel heeft daar zo zijn bedenkingen bij.

Over Wolfgang Streeck

Waar gaat het heen met Wolfgang Streeck, de bekende Duitse socioloog die met zijn analyses van de neoliberale Europese Unie steeds meer gehoor kreeg bij kritisch links? Zijn uitspraken in het vluchtelingendebat doen heel wat wenkbrauwen fronsen. Vervoegt hij de groeiende rangen van gedesillusioneerde sociaaldemocraten die streng de wacht optrekken bij de restanten van de Europese welvaartstaat om ze te beschermen tegen de claims van immigranten, zoals Jerome Roos schrijft?

Weg met Trump, leve de EU?

De Trumpdreiging ondergraaft de fundamentele wereldbeschouwing van de Europeanen, schrijft MO-redacteur John Vandaele, en hij hoopt dat de EU daardoor een echte globale speler wordt. Herman Michiel betwijfelt of dit wel zo wenselijk is.

%d bloggers liken dit: