Recente reacties

op “Steun aan Israel, deel van de EU-canon” (10 nov.)

 

 

Komende evenementen

CO2-uitstoot in de EU: een klassenkwestie

8 december 2020 – OXFAM brengt een nieuwe studie uit met een sociale analyse van de klimaatpolitiek. Het is een Europese uitvergroting van de analyse die de organisatie in september over hetzelfde thema uitbracht, maar dan mondiaal gezien. In Confronting Carbon Inequality  in the European Union  wordt de emissiehistoriek 1990-2015 vanuit een klassenstandpunt bekeken, of in economische termen, per inkomensklasse. De analyse houdt conclusies in voor de European Green Deal, voor zover die ook vanuit sociaal oogpunt rechtvaardig moet zijn.

Want wat besluit je uit de bevinding dat de armste helft van de EU bevolking haar consumptiegerelateerde CO2-uitstoot met 24% liet dalen, terwijl de rijkste 1% haar aandeel met 5% liet stijgen? Wat besluit je anderzijds uit de vaststelling dat zelfs voor de 50% laagste inkomens de uitstoot toch nog dubbel zo groot was dan het streefdoel van 2015?  Wat de rijksten betreft blijken vliegreizen een belangrijke factor te zijn. Toeval of niet, zopas stuurden 33 klimaat- en burgerorganisaties vanuit de hele wereld  een open brief  naar de voorzitters van de Europese instellingen met de vraag onmiddellijke politieke actie te ondernemen om de totale klimaatimpact van de luchtvaart te verminderen.

Het nieuwe OXFAM-rapport kunt u hier downloaden.

 


 

 

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *