Facebook

Crisis en ongelijkheid

5 april 2013

5 april 2012 – Crisis leidt tot meer armoede, en dus ook tot meer ongelijkheid, dat zullen weinigen betwisten. En dat de ongelijkheid in de voorbije decennia wereldwijd sterk is toegenomen wordt nu ook door Wereldbank, IMF of OESO niet meer ontkend. Maar dat stijgende ongelijkheid mede aan de basis ligt van de financieel-economische crisissen in het neoliberale tijdperk zal men niet vlug horen verkondigen in het rechtse kamp; daaruit zou immers al te duidelijk volgen dat er een ander beleid moet gevoerd worden! Nochtans toont wetenschappelijk onderzoek wel degelijk het verband aan tussen toenemende ongelijkheid en toenemende instabiliteit van het financieel systeem. Onder andere de Franse marxistische onderzoeker Michel Husson heeft hierover reeds heel wat gepubliceerd. In onze brochure Europa en de crisis – het verhaal van een aangekondigde ramp hebben we geprobeerd de achterliggende mechanismes daarvan te verduidelijken.

Onderstaande video (13 minuten) brengt over dit onderwerp een interessant interview dat onlangs door de Amerikaanse onafhankelijke zender The Real News werd afgenomen van Stephanie Seguino, onderzoekster aan Vermont University. Een aanrader voor iedereen die wat Engels kent (Engelse ondertiteling kan ingeschakeld worden).

Reacties plaatsen niet mogelijk