Komende evenementen

De instrumentalisering van het antisemitisme

12 oktober 2021 – Op 13-14 oktober komt in het Zweedse Malmö het Internationaal Forum over de Herinnering van de Holocaust en de Bestrijding van het Antisemitisme bijeen. Het Forum richt zich tot staatslieden, ngo’s, experten in de bestrijding van het antisemitisme, en ze zullen zoeken naar nieuwe wegen om mensen bewust te houden van de gruwelen van de Holocaust en om het antisemitisme een halt toe te roepen. Er zullen toespraken zijn  van de Zweedse Eerste Minister Stefan Löfven, de Israëlische president Yitzhak Herzog, de voorzitter van het Europees Roma-Forum Miranda Vuolasranta, de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen, VN-secretaris generaal Antonio Guterres, EU-voorzitter Charles Michel, en andere vooraanstaanden. Het lijkt op het eerste zicht een nogal staats, ceremonieel gebeuren, maar als dit ook maar iets kan bijdragen tot het uitroeien van het antisemitisch gif kan men het alleen maar toejuichen.

Helaas, het forum is een succes van de zionistische lobby en het Israëlisch apartheidsregime in hun streven om elke kritiek op de Israëlische politiek voor te stellen als een daad van antisemitisme. Deze lobby slaagde erin een omschrijving van ‘antisemitisme’ te laten aannemen door tientallen Westerse regeringen en autoriteiten, waardoor steun voor de Palestijnse zaak, boycot van producten uit de bezette gebieden(de BDS-beweging  [1])  en protest tegen het apartheidsregime heel vlug het stempel ‘antisemitisch’ en zelfs ‘terroristisch’ krijgen. Dit propagandistisch succes van de zionistische lobby is bekend als IHRA, de International Holocaust Remembrance Alliance. De definitie van antisemitisme die door de IHRA wordt gehanteerd [2] is vrij vaag en er lijkt op het eerste zicht niets verdachts aan de hand. Maar de vage definitie wordt verduidelijkt door elf ‘voorbeelden’, waarvan een aantal bijzonder listig zijn. Zo is er sprake van antisemitisme “als aan het Joods volk het recht op zelfbeschikking wordt ontzegd omdat men bv. beweert dat het bestaan van de Staat Israel een racistische onderneming is.” Beweren dat er sprake is van racisme omwille van de ongelijke behandeling van Joden en Palestijnen komt dus neer op antisemitisme… In een ander voorbeeld wordt een overdreven focus op Israël ook al een vorm van antisemitisme: “Met twee maten meten, in die zin dat van de Staat Israël een bepaald gedrag wordt geëist dat niet van andere democratische naties wordt verwacht of verlangd.” Als de democratische Verenigde Staten hun belangen met militaire middelen verdedigen kan men niet zeggen van die andere democratische Staat, Israël, dat hij zich misdraagt als er ‘belangen’ verdedigd worden in Gaza of de Westelijke Jordaanoever of Oost-Jeruzalem…

Het was ook door het voorbehoud dat toenmalig Labourleider Jeremy Corbyn maakte tegen de IHRA-definitie dat de onzinnige beschuldigingen van antisemitisme tegen hem geuit werden.

Tegen deze manipulatie van de strijd tegen het antisemitisme werd al uit diverse hoeken geprotesteerd, ook vanuit progressief-Joodse zijde. Ook nu, op de vooravond van het  Malmö Forum, waarschuwen een aantal academici, velen actief in onderzoek naar het antisemitisme, in een open brief aan de congresdeelnemers dat de politieke instrumentalisering van het antisemitisme de geloofwaardigheid van de strijd ertegen ondermijnt. Ze vragen de IHRA-definitie te laten vallen, ten voordele van een evenwichtiger omschrijving van het antisemitisme, zoals in de  Jerusalem Declaration on Antisemitism van april 2021, opgesteld door academici uit Israël, Europa en de Verenigde Staten [3].

Het is onwaarschijnlijk dat de Europese Commissie hier oren zal naar hebben. Voor haar is de IHRA definitie een “nuttig instrument, in het bijzonder voor onderwijs en opleiding van leraars, ngo’s, overheden en media”. (hm)

 

[1] Zie hierover  BDS-Nederland.

[2] “Antisemitisme is een bepaalde perceptie van Joden die tot uiting kan komen als een gevoel van haat jegens Joden. Retorische en fysieke uitingen van antisemitisme zijn gericht tegen Joodse of niet-Joodse personen en/of hun eigendom en tegen instellingen en religieuze voorzieningen van de Joodse gemeenschap.”

[3] Zie ook In sharp disagreement with IHRA, new definition insists BDS is not anti-Semitic.

 


 

 

Een reactie op “De instrumentalisering van het antisemitisme”

  1. Een zeer informatief artikel dat heel terecht wijst op deze lobby. Wat zo pijnlijk is in deze materie dat is dat de weldenkende pers meehuilt en de kritische stem wordt gemuilkorfd of hij vliegt eruit . Democratie en informatie zijn moeilijke huwelijkspartners en niet alleen in een dictatuur !

Laat een reactie achter

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: