De top van de G20 in Hamburg, 7-8 juli 2017

Wat gebeurt er op 7 en 8 juli 2017 in Hamburg, en waarom?

 

Op 1 december 2016 nam Duitsland het voorzitterschap van de G20 over, de club van de 20 rijkste landen ter wereld. Op 7 en 8 juli 2017 zullen hun staats-en regeringsleiders in Hamburg bijeenkomen op een topontmoeting.

Maar … wie de G20 uitnodigt, nodigt ook het protest ertegen uit.

Talrijke politieke organisaties en sociale bewegingen zijn bezig activiteiten rond de G20-top voor te bereiden.

Het is nu reeds duidelijk dat er een massa initiatieven zullen zijn die vanuit verschillende invalshoeken protesteren tegen het beleid van de rijkste landen ter wereld. Dit beleid is immers doorslaggevend voor de manier waarop wereldwijd het economisch en financieel systeem functioneert, hoe er met onze planeet en haar bewoners omgesprongen wordt, hoe er energie geproduceerd wordt of aan landbouw gedaan. Ook de protestvormen zullen zeer uiteenlopend zijn, met tegen-topontmoetingen, initiatieven van burgerlijke ongehoorzaamheid en massamanifestaties.

 

Wat is de G20?
De G20, of de ‘Groep van Twintig Ministers van Financiën en Voorzitters van Centrale Banken’ is een informeel forum van de 19 invloedrijkste historische en recent opgekomen industrielanden , met als 20e partner de Europese Unie. De leden zijn: • Australië • Argentinië • Brazlië • Duitsland • Europese Unie • Frankijk • Indië • Indonesië • Italië • Japan • Canada • Mexico • Rusland • Saudi-Arabië • Zuid-Afrika • Zuid-Korea • Turkije • Verenigde Staten • Verenigd Koninkrijk • Volksrepubliek China.

De lidstaten worden er vertegenwoordigd door de ministers van financiën, de voorzitters van de Nationale Banken, premiers en/of presidenten. De Europese Unie wordt vertegenwoordigd door de voorzitter van de Raad (momenteel de lidstaat Malta), de voorzitter van de Europese Commissie (Juncker) en die van de Europese Centrale Bank (Draghi). De leden kunnen ook niet-leden uitnodigen. Zo nodigt Merkel Nederland uit voor de top in Hamburg; niet zo verwonderlijk want hun respectieve ministers van financiën Schäuble en Dijsselbloem vinden elkaar uitstekend in het Europees soberheidsbeleid.

Naast de 19 lidstaten en de EU zijn ook de vrienden van het Internationaal Muntfonds (IMF), de Wereldbank en de OESO aanwezig. Gezamenlijk staan de landen van de G20 voor twee derde van de wereldbevolking, 85% van het wereld-BBP, en 80% van de wereldhandel. Daarnaast zijn er 174 landen die geen deel uitmaken van de G20-club.

De G20 komt jaarlijks bijeen, de eerste keer in 1999 rond de Aziatische financiële crisis. De officiële bedoeling is de stabiliteit van het internationaal financieel systeem te bevorderen.

Oproep voor het protest tegen de G20

(De oproep werd door Globalinfo in het Nederlands vertaald)

We zijn met velen! We zijn luid! De wereld zal ons horen.

Juli 2017: G20-topconferentie in Hamburg. Met de aanwezigheid van de 20 meest machtige leiders van de wereld, terwijl de wereld op zijn kop staat en in diepe crisis verkeert – de media van de wereld zullen aanwezig zijn. Maar het zijn niet alleen de pracht en praal die daar aanwezig zal zijn. Wij zullen er voor zorgen dat de stemmen van de verschillende strijdperken over de hele wereld, de stemmen tegen sociale ongelijkheid, bezuinigingen en uitbuiting, de stemmen tegen oorlog en door mensen aangerichte eco-rampen, onze stemmen voor solidariteit, andere keuzes en visies, dat die stemmen ook “in de lucht” zullen zijn. Wij weten dat het mogelijk is om onze stemmen te laten horen, als we luid en duidelijk zijn. Seattle 1999, de Mondiale Marsen tegen de Golfoorlog, de bezette pleinen van Madrid, Istanbul, New York en Lagos, Blockupy 2015 in Frankfurt en de  Global Women Marches hebben dat aangetoond.

De G20 zal proberen om van alle walletjes tegelijk te eten en het gemondialiseerde systeem van overheersing proberen te beschermen tegen zijn eigen zelfvernietiging. En ze zullen zeker ook proberen om de wereld te herschikken voor de belangen van de machtigen en rijken. Dat is de reden dat wij, het levende verzet in zijn vele vormen en gedaantes, in Hamburg aanwezig zullen zijn.

Laat ze maar proberen hun mondiale zaken te regelen; wij zullen die van ons regelen. Laat ze maar praten over hun kapitalistische ontwikkeling; we zullen duidelijk zijn tegen de uitbuiting van arbeid en de vernietiging van de natuur in de naam van de winst, en duidelijk voor gelijke rechten en gendergelijkheid. Laat ze maar praten over hun ‘migratiecrisis”; wij zullen ons sterk maken voor open grenzen en tegen racisme; we zullen het punt opwerpen van de systematische productie van armoede en oorlog die miljoenen mensen op de vlucht jagen. Laat ze maar praten over vrijhandelsakkoorden; wij zullen de stem verheffen over transparantie, politieke, culturele en voedselsoevereiniteit en tegen hun (post-)imperialistische praktijken jegens het Mondiale Zuiden. Laat ze maar praten over de “war on terror” en de “clash of cultures”; wij zullen roepen om vrede en tegen hun oorlogszucht en martelpraktijken, tegen hun productie van angst en islamofobie. Hun pogingen om ons te splijten en eeuwig te overheersen zullen beantwoord worden met ons creatieve protest en fel verzet.

Geen van ons denkt dat het simpel is om de wereld te verklaren. Toch zijn we vastberaden om ons te weren tegen al die hotemetoten die kennelijk weten wat het beste is voor hun land en voor de wereld. Deze nieuwe hotemetoten lijken oplossingen te willen bieden voor de sociale problematiek, de sociale effecten van een wereld die al meer dan tien jaar neoliberaal is. Maar wij weten dat zij in hun streven om ons gesplitst te houden, zij ons brengen tot rivaliteit en haat tegen onze broeders en zusters aan de andere kant van grenzen en uiteindelijk zelfs tot hun vuile oorlogen. Wij kennen hun bedoelingen en zullen dit niet laten gebeuren. We accepteren niet dat ze de zwaksten tot zwarte schapen maken in de valse hoop dat dit de ellende van ons dagelijkse leven zal verbeteren.

Tegen hun rivaliteit, staan in we in solidariteit; tegen hun uitbuiting en de onteigening van zelfs de lucht die we inademen zetten we de samenwerking van vrije individuen en het vrije gebruik van de commons; tegen hun oorlogen stellen we broeder- en zusterschap, voor vrijheid en gelijkheid.

We zien de protesten tegen de G20 als een kans om een sterk signaal uit te zenden naar de wereld dat we met velen zijn die geloven in mondiale alternatieven. We geloven in alternatieven buiten en tegen de neoliberale mondialisering, nationalisme en autoritair bestuur. We geloven in de globalisering van gerechtigheid, in  Rights4All en verwerpen alle nationalistische en xenofobe “oplossingen”, die hun oplossingen zijn tegen onze visie van een rechtvaardige wereld, een wereld die verenigd is in solidariteit.

De tegentop, het camp en de acties van massale burgerlijke ongehoorzaamheid zullen een gelegenheid bieden om elkaar te ontmoeten, te debatteren en onze visies, ideeën en praktijken te delen van een wereld van vrijheid, gelijkheid en solidariteit.

 

Allons enfants! In 2017 staat de bastille in Hamburg!

 

De “compacte week” van mondiale solidariteit tegen de G20 zal ons ontelbare gelegenheden geven om uiting te geven aan die andere wereld en de overtuiging dat die mogelijk is.

Op de “topconferentie van Mondiale Solidariteit (5 en 6 juli) of op het open camp (van 2 juli tot 8 juli) op acties van massale burgerlijke ongehoorzaamheid op de dag van de officiële top (7 juli) of op de brede, levendige en kleurrijke demonstratie op 8 juli in het hart van de stad, zullen we organiseren en vieren, de pleinen en de straten van Hamburg vullen, debatteren en uitroepen!

Laten we de G20-top maken tot een echte tegentop van de velen, de ongehoorzamen van de wereld. Doe met ons mee aan de internationale voorbereidingsbijeenkomst in Hamburg op 7-9 april, neem contact met ons op via email of telefoon.

Allemaal tot ziens in Hamburg!

Waarom protest tegen de G20?

De G20 wordt terecht een ‘club’ genoemd. Het is een informele structuur zonder charter of statuten, de besprekingen zijn grotendeels achter gesloten deuren, de besproken materies en beslissingen worden niet of laattijdig bekendgemaakt. Van een transparante, laat staan democratische functionering is dus geen sprake. Zelfs het IMF of de OESO hebben meer  legitimiteit dan de G20. Het zal een schrale troost zijn dat de G7 nóg selecter is.

Ook de samenstelling van de club toont dat die op machtsverhoudingen gebaseerd is, niet op een evenwichtige vertegenwoordiging. Een derde van de wereldbevolking, meer dan 2 miljard mensen en wel degenen die het meest te lijden hebben onder het beleid  van G20-landen, komen er niet aan te pas. Zelfs als we alle EU-landen als vertegenwoordigd beschouwen zijn toch maar 22% van de leden van de Verenigde Naties in de G20 terug te vinden. Saudi-Arabië is lid van de club, Bangladesh met zes keer zoveel inwoners niet, van het Afrikaanse continent is alleen Zuid-Afrika aan de tafel gevraagd. Democratisch gehalte  van de vertegenwoordigde regimes kan zeker ook niet het selectiecriterium geweest zijn, met de aanwezigheid van Putin, Trump, Erdoğan…

Dat het informele karakter van de G20 tot vluggere en betere beslissingen zou leiden, hebben de feiten in ieder geval ook niet bewezen. Van de stabiliteit van het financieel systeem,  de officiële bestaansreden van de club, hebben we sinds 2008 toch weinig gemerkt. De G20-top in Turkije (2015) zou optreden tegen fiscale fraude en belastingsontwijking; een paar moedige klokkenluiders hebben op dat gebied meer gepresteerd dan de G20 !

Samengevat is de top van de G20 de top van de bestendiging van de huidige krachtsverhoudingen in de wereld. Afkeer van democratische regels, recht van de sterkste, beleid in het belang van de mondiale economische en politieke elites: het verzet ertegen moet gelijke koers houden met het grandioze falen van dit beleid, en de uitdrukking zijn van de groeiende wil om de wereld anders en beter te maken.

 Wie wind zaait zal storm oogsten

Wereld(mis-)leiders konden vroeger haast ongemerkt hun gangetje gaan. Die tijd is voorbij. Hun informele bijeenkomsten kunnen steeds vaker op formeel verzet rekenen, ook al vergaderen ze achter cordons van duizenden gewapende agenten. Van Hamburg tot München, van Barcelona tot Athene, van Toronto tot Sydney zijn activisten zich aan het voorbereiden op de protesten tegen de G20. De hele week vóór de top wordt Hamburg het toneel van veelzijdig tegenprotest.  Er ontstonden platformen en samenwerkingsverbanden op lokaal, regionaal en internationaal vlak. Tot nog toe werd gepland:

  • een ‘Top voor wereldwijde solidariteit’ (5 en 6 juli)
  • een betoging op de vooravond van 6 juli
  • een actiedag op de eerste dag van de top (7 juli) om het machtspektakel van de G20 niet rimpelloos te laten verlopen, en
  • een internationale massabetoging op zaterdag 8 juli.

Al deze activiteiten worden ondersteund door protestkampen in de hele stad, waar de vele duizenden activisten uit de hele wereld zich samen opmaken voor gemeenschappelijke acties.

Het is verheugend vast te stellen dat de protestacties met een zekere Duitse Gründlichkeit voorbereid worden. Begin december 2016 was er een eerste actieconferentie. Met honderden kwamen activisten naar Hamburg om de acties van juli 2017 concreet voor te bereiden. Er waren werkgroepen ter voorbereiding van de protesten in de verschillende stadsdelen, er werden acties gepland door feministen en jeugdgroepen, nachtelijke dans-en rave-demonstraties bedacht, blokkades van de Top en de haven beraamd en voor dit geheel een passende choreografie uitgewerkt.

Op 8 en 9 april is er een tweede actieconferentie.

Tweede actieconferentie, Hamburg 8-9 april 2017

„Time to act – united & diverse”
Met de wind in de zeilen – Samen plannen smeden tegen de G20!
Zaterdag 8 april – 10:00 tot zondag 9 april – 15:00
Salon in Millerntorstadion (Stadion van FC St. Pauli)
Van Hamburg tot München, van Barcelona tot Athene, van Toronto tot Sydney zijn activisten zich aan het voorbereiden op de protesten tegen de G20. De hele week voor de G20-top wordt Hamburg het toneel voor veelzijdig tegenprotest. Samen willen we aan de machthebbers tonen dat er grenzen zijn, en onze solidariteit en sociale alternatieven tegen hun moorddadige kapitalistische afbraak politiek tonen, een politiek die het leefmilieu aantast, miljoenen op de vlucht doet slaan en tot wereldwijde armoede leidt. Overal rukken reactionaire autoritaire regimes en bewegingen op, die voor iedereen een aftakeling van de levensomstandigheden betekenen.

We roepen iedereen op die zich hiertegen samen met ons opstandig en ongehoorzaam willen opstellen uit om van zeven tot 8 april 2017 naar Hamburg te komen, om op de tweede actieconferentie onze ideeën en voorstellen uit te wisselen en samen een plan voor de protestacties uit te werken.

Op naar de tweede G20-actieconferentie op 8 en 9 april 2017 in Hamburg!

Veelzijdig protest

Tegentop

“Top van de wereldsolidariteit”: gedurende twee dagen in de aanloopperiode naar de G20-top zullen alternatieven en aanzetten voor een veelzijdig omvormingsproject op wereldschaal uitgewerkt worden.  Meer informatie volgt.

Burgerlijke ongehoorzaamheid

Bij het protest tegen de G20 zijn er zeer uiteenlopende uitgangspunten: voor de enen gaat het over het recht op de stad, anderen zijn bezig met de klimaatpolitiek, anderen met vluchtelingen en migratie, en nog andere met het kapitalisme in het algemeen.

Allen die zich op linkse emancipatorische wijze willen verzetten tegen de Top worden uitgenodigd hun ideeën en vragen samen te komen bespreken op de tweede actieconferentie (Hamburg, 8-9 april)

Massabetoging

“G20 – not welcome”: onder dit motto roept het Samenwerkingsverband tegen de G20-bijeenkomst in Hamburg op voor een internationale massabetoging op 8 juli 2017 in de Hanzestad. De betoging zal uit verschillende onderdelen bestaan en een groot deel van de binnenstad van Hamburg in beslag nemen. Er worden verschillende tienduizenden mensen uit heel Europa verwacht.

Call to the Mass March on July 8th, english

Oproep voor de betoging, Nederlands

 

Website van de organisatoren:

 

 

 

 

 

 

 

Zie ook:

 

Protest tegen de G20 in Seoel, 2010.

 

Reacties plaatsen niet mogelijk

%d bloggers liken dit: