Recente reacties

Komende evenementen

Duitsland in de top 10 van financiële centra in de schaduw

door Attac-Duitsland, 4 oktober 2011
vertaald uit het Duits door Eelco Hartemink

Het Netwerk Rechtvaardige Belastingen publiceert Schaduw Financiële Index 2011

Het internationale Netwerk Rechtvaardige Belastingen (Tax Justice Network) publiceerde op 4 oktober jl. de ranglijst van ‘s werelds schadelijkste  centra die zich aan de schaduwkant van het internationaal financieel spectrum bevinden. Bovenaan de lijst staat Zwitserland, Duitsland is gerangschikt op de negende plaats…

De ranglijst is gebaseerd op de Schaduw Financiële Index (Financial Secrecy Index).  Met deze index zijn 73 landen en gebieden beoordeeld op hun mate van transparantie in de financiële sector. De intransparantie wordt vervolgens gewogen met het aandeel van het land in het geheel van grensoverschrijdende financiële diensten wereldwijd,  en zo ontstaat een algemeen klassement.

De Schaduw Financiële Index verduidelijkt de mechanismen van onwettige financiële transacties. Doordat  hij laat zien dat duistere financiële centra niet alleen in het Caribisch gebied, maar ook in het midden van Europa liggen, onderstreept hij de centrale verantwoordelijkheid van de ontwikkelde landen rond kapitaalvlucht en belastingontduiking.

Duitsland blijkt een belangrijke speler in het wereldwijde web van geheimzinnigheid en gebrek aan transparantie en staat in de index nog maar net achter landen zoals Zwitserland, de Kaaimaneilanden en Luxemburg. Dat Duitsland behoort tot de top 10 van duistere financiële centra, is te danken aan het  belang van dit land als belangrijk financieel centrum voor niet-ingezetenen, en de vaak zwakke vereisten rond openbaarheid. Duitsland heeft tevens uitgebreide belastingsvoordelen voor buitenlandse ingezetenen en die van ontwikkelingslanden. In combinatie met de bestaande mogelijkheden rond geheimhouding heeft dit tot een stroom van grote sommen geld naar Duitsland geleid.

De momenteel bevroren  miljarden van Arabische despoten zijn hiervan slechts het topje van de ijsberg. Ontwikkelingslanden verliezen jaarlijks honderden miljarden aan kapitaalvlucht en belastingontduiking. De Bondsregering wordt opgeroepen om eindelijk efficiënte maatregelen te nemen ter bestrijding van belastingsvlucht naar duistere financiële centra. De G20-top in Cannes biedt hiervoor de volgende gelegenheid.

The Schaduw Financiële Index werd voor het eerst gepubliceerd door het Tax Justice Network in 2009. Met de Schaduw Financiële Index 2011 is er nu een tweede, methodologisch volledig herziene en geactualiseerde versie.

Het Netwerk Rechtvaardige Belastingen (Tax Justice Network) wijdt zich aan de versterking van openbare financiën en zet zich in voor een eerlijker belastingstelsel, zowel in Duitsland als wereldwijd. Wij eisen van de politiek beslissende stappen tegen fiscale fraude en misbruik van mogelijkheden tot belastingontwijking. Het Tax Justice Network is een internationale samenwerking van sociale, ontwikkelings- en religieuze organisaties, onderzoekers  en betrokken individuen. Het Netwerk Rechtvaardige Belastingen werkt in Duitsland met onder andere: Attac Duitsland , Global Policy ForumMisereor, Terre des Hommes , Ver.di en Weed.


Het oorspronkelijk artikel staat op de website van Attac-Duitsland. Voor meer informatie, zie www.globalpolicy.org/images/pdfs/GPFEurope/FSI2011.zip waar met name de eerste 3 pdf’s inzicht verschaffen in de (grondige) methodiek, de ranglijst in het algemeen en de plek van Duitsland in het bijzonder.

 

Reacties plaatsen niet mogelijk

%d bloggers liken dit: