- ander europa - https://www.andereuropa.org -

EU: FAQ

In deze rubriek vindt u een basisuitleg (door Ander Europa) over een aantal specifieke termen die vaak opduiken in onze artikels.

 

Begrotingsverdrag

EFSF, ESM

Eurogroep

Europese Centrale Bank (ECB)

Europese Commissie (EC)

Europese Monetaire Unie (EMU)

Europees Parlement

Europees Semester

Gekwalificeerde meerderheid

Landencodes,  jaar van toetreding, lid (J/N) van eurozone, NATO

Omgekeerde gekwalificeerde meerderheid

Open coördinatiemethode

Programmaland

Raad van de Europese Unie of ‘Ministerraad’

Raad van Europa

Sixpack

Stabiliteitspact

Subsidiariteit

Trojka of troika

Verdrag van Lissabon, EG-Verdrag, EU-Verdrag, Werkingsverdrag (VwEU), Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU)

Verordening, richtlijn