Facebook

Europees Vakbondsinstituut legt 2012 op weegschaal

8 mei 2013

8 mei 2013 – Het Europees Vakbondsinstituut (European Trade Union Institute ETUI, verbonden met het Europees Vakverbond EVV) publiceert sinds 2002 een jaarlijkse evaluatie van de Europese Unie op sociaal-economisch vlak. Onlangs verscheen de editie 2013, Benchmarking Working Europe 2013. De geïnteresseerde lezer (die het Engels machtig is) vindt er een schat aan informatie (o.a. tal van grafieken) over de economische evolutie in het voorbije jaar, de Europese besparingspolitiek en haar gevolgen, de aanhoudende druk vanuit de EU om de rol van de vakbonden te verzwakken, het verzet vanuit de arbeidersbeweging. Als het Europees Vakverbond nog geen enkel noemenswaardig initiatief heeft genomen tegen de desastreuze Europese economic governance, is het zeker niet bij gebrek aan kennis van de toestand in Europa! Belangrijk is ook dat gewezen wordt op nóg een slachtoffer van de EU-politiek: de strijd tegen de klimaatopwarming.

INHOUDSTAFEL:

1. Macroeconomic developments and policy responses
in diverging Europe ……………………………………………………….. 17
2. A downward-spiralling multi-speed Europe …………………………31
3. Austerity policies and the changing context
of collective bargaining in Europe ………………………………………. 43
4. Labour market inequalities and divergence …………………………57
5. The European divide in clean energy and fuel poverty ……………..79
6. Workers’ rights, worker mobilisation and workers’ voice…………..89

U kunt de brochure (117 blz., PDF) downloaden op de site van ETUI; u vindt er ook de edities van vorige jaren en ander interessant materiaal. (hm)

 

Reacties plaatsen niet mogelijk