- ander europa - https://www.andereuropa.org -

Europese sociaaldemocraten zorgen voor goedkeuring CETA in Europees Parlement

Vandaag stemde  het Europees Parlement over CETA, het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada. Niettegenstaande aanhoudend en steeds luider protest door grote delen van de samenleving, niettegenstaande een petitie met 3,5 miljoen handtekeningen tegen TTIP en CETA, keurden ‘uw’ (?) Europese vertegenwoordigers CETA goed: 408 waren voor, 254 tegen, 33 onthielden zich. Blijkbaar namen 56 vertegenwoordigers niet deel aan de stemming, of waren afwezig.

Op weinig uitzonderingen na stemden christendemocraten (EVP), liberalen (ALDE), conservatieven (ECR) vóór; dat deden ook de helft van de sociaaldemocraten (S&D). Alle linkse vertegenwoordigers (GUE/NGL) stemden tegen, en op een paar uitzonderingen na ook alle Groenen. Uiterst-rechts stemde in grote meerderheid tegen.

Instemming met slechts 59% van de uitgebrachte stemmen is een historisch lage score voor een van de paradeprojecten van de EU. Eens te meer echter bleken het de sociaaldemocraten te zijn (S&D fractie) die het neoliberale Europa aan zijn meerderheid hielpen. Van hun 190 vertegenwoordigers stemden 95 voor, 13 onthielden zich, 66 waren tegen; 16 hadden blijkbaar iets anders te doen. Had ruim drie kwart van de 190 sociaaldemocraten tegengestemd, dan was CETA door het Europees Parlement verworpen!!

 

Acties aan het Europees Parlement in Straatsburg, 15 februari

 

Hoe stemden mensen waarin u eventueel vertrouwen stelt?

Nederland:

 

België:

Het ordewoord van de Europese fractie van sociaaldemocraten S&D was voor CETA te stemmen, maar slechts de helft van hun leden deed dit (95 van de 190).  De 3 Belgische PS-ers stemden tegen, en dat deden ook alle 13 Franse PS-ers. Bij de Duitse SPD waren 16 voor, 5 tegen en 3 onthielden zich. De 5 europarlementariërs van het Griekse Syriza waren tegen. [Deze en nog meer gegevens vindt men op de site van VoteWatch.]

Door deze goedkeuring in het Europees Parlement zal CETA binnenkort voorlopig van toepassing worden, behalve voor de onderdelen die de goedkeuring van de lidstaten vereisen. De definitieve toepassing van CETA hangt dus af van de ratificatie door de parlementen van de lidstaten. De strijd tegen CETA is  dus bijlange niet afgelopen.  (hm)