Facebook

Geert Mak over Europa

10 januari 2012

10 januari 2012 – Geert Mak schreef een boekje over Europa. Hij wordt daarover geïnterviewd in het NRC. Hij is erg pessimistisch, maar lijkt toch een beetje te optimistisch over het oorspronkelijk project van de Europese Unie, dat hij lijkt te beschouwen als een exemplarische poging om de democratie op Europees niveau op te bouwen. Het ontgaat hem hoe de financiële crisis gebruikt wordt om de oorspronkelijke agenda van het Europa van het Verdrag van Maastricht door te duwen. (fs)

Reacties plaatsen niet mogelijk