Facebook

Geslaagde actie tegen vrijhandelsverdrag EU-USA

13 maart 2014

door Herman Michiel, 13 maart 2014

De aangekondigde protestactie tegen de vierde onderhandelingsronde over het ‘Transatlantisch partnerschap’ werd een succes. Deze voormiddag verzamelden zich vanaf tien uur 300 à 400 mensen aan de ingang van het gebouw van DG Trade, het hoofdkwartier van handelscommissaris Karel De Gucht. Hij leidt de geheime onderhandelingen over een vrijhandels- en investeringsakkoord tussen de Europese Unie en de VS.
Organisatoren van de protestbijeenkomst waren Alter Summit,  D19-20 (die op 19 december Brussel bezetten tegen de Europese top) de bezetters van de Europese Centrale Bank Blockupy Europe, S2B Network,  ATTAC en anderen. Er was een bus uit Düsseldorf met leden van Attac, van de vakbond Verdi en  Blockupy, we merkten vlaggen op van de Nederlandse SP en de Belgische PVDA. Ook een Roemeense vakbondsleider kwam zijn steun betuigen aan het protest. Dit protest was zelfs transatlantisch, want Michael Dolan nam het woord als vertegenwoordiger van de Amerikaanse transportbond (‘teamsters’) en woordvoerster Karen Hansen-Kuhn van het Institute for Agriculture and trade Policy kwam getuigen over het verzet dat ook in de States groeit. “Wij willen niet dat de producten van ons verdorven voedselsysteem ook nog eens geëxporteerd worden”, aldus Hansen-Kuhn.

Als initiatiefnemer van D19-20 hekelde ook melkveehouder Luc Hollands de transatlantische vrijhandel in zuivel- en landbouwproducten. “Het is niet door het uitspelen van boeren aan weerszijden van de Oceaan dat er goed voedsel voor de consumenten en een leefbaar inkomen voor de boeren komt”. Als symbool voor de dumping waaraan de melkproducenten uitgeleverd zijn, werden enkele emmers melk tegen de gevel van DG Trade uitgegooid; het politiecordon voor de ingang werd hoffelijk verzocht om zich binnen terug te trekken,  om besmeuring van het uniform te voorkomen.
Op de vraag om handelscommissaris De Gucht te spreken werd gedeeltelijk ingegaan: zijn kabinetschef Marc Vanheukelen kwam uiteindelijk op de proppen. CNE-secretaris Felipe Van Keirsbilck en boerenleider Hollands vertolkten de eisen van de manifestanten: de onderhandelingen over een nieuw vrijhandelsakkoord  moeten definitief stopgezet worden, want zonder de steun van de volkeren aan weerszijden van de oceaan missen ze elke legitimiteit. Vanheukelen dacht daar natuurlijk anders over: de onderhandelingen zijn legitiem, want de Europese Commissie heeft een mandaat van de regeringen van alle lidstaten. Veel duidelijker kan de groeiende tweespalt tussen Europese volkeren en hun regeringen niet geformuleerd worden …

Als volgende etappes werd de actiedag van 15 mei aangekondigd, net voor de Europese verkiezingen, en nieuwe acties wanneer de zesde onderhandelingsronde van het vrijhandelsakkoord begint in Brussel, begin juli.

TTIPprotest1

TTIPprotest2

TTIPprotest4

CNE-secretaris Felipe Van Keirsbilck probeert de kabinetschef van De Gucht uit te leggen waarom alleen de bedrijfswereld
van het vrijhandels- en investeringsakkoord wil horen. Rechts Luc Hollands, vertegenwoordiger
van de militante melkveehouders.

TTIPprotest5

U kunt ook nog een filmpje van de actie bekijken:

Reacties plaatsen niet mogelijk