Facebook

8 hours ago

Ander Europa

Retweeted Erik Wesselius (@erikwesselius):

»Italy’s organic crisis won’t be resolved until its underlying cause is grappled with: the fundamental incompatibility between Italy’s political economy and the single currency.« t.co/KPG0cNaa2n
... See MoreSee Less

View on Facebook

18 hours ago

Ander Europa

Retweeted Thomas Fazi (@battleforeurope):

Freshly published article in which I examine the root causes of the watershed vote of March 4, arguing that this should be understood as the manifestation of an organic crisis of Italian capitalism.
t.co/kKmSs2Qmdy
... See MoreSee Less

View on Facebook

Het ogenblik van de waarheid voor Europa

19 mei 2015

Door Tassos Koronakis (*), 18 mei 2015

 Beste vrienden,

Na vier maanden van intense onderhandelingen zijn we in het uur van de waarheid beland voor ons gemeenschappelijk Europees project. De door SYRIZA geleide regering doet haar best om met de Europese en internationale partners een eerbaar akkoord te bereiken, dat enerzijds de verplichtingen van Griekenland als Europese lidstaat respecteert, maar anderzijds ook het verkiezingsmandaat van het Griekse volk.

De regering geleid door SYRIZA is reeds begonnen met een reeks hervormingen die de corruptie en de wijdverspreide belastingontduiking aanpakken. De uitgaven worden beteugeld en de belastingsinkomsten overtreffen de verwachtingen, met een primair budgettair overschot [i] van 2,16 miljard euro (januari-april 2015), veel beter dan de initiële schatting van een deficit van 287 miljoen euro. Ondertussen heeft Griekenland aan al haar schuldverplichtingen voldaan met eigen middelen, een uniek feit onder de Europese naties, want sinds augustus 2014 werden er geen fondsen meer uitgekeerd aan Griekenland.

We hebben vier maanden van vermoeiende onderhandelingen achter de rug, waarin de kredietverleners systematisch probeerden om de door SYRIZA geleide regering het soberheidsprogramma op te dringen dat door het Griekse volk werd verworpen bij de verkiezingen van 25 januari. De Instellingen [ii]orkestreerden een drooglegging van de liquiditeitsverlening [iii], waardoor het ondraaglijk wordt om de nakende schuldverplichtingen na te komen.

De Griekse regering heeft haar best gedaan om een akkoord te bereiken, maar er zijn afspraken die we willen respecteren. Deze hebben betrekking op een draaglijk, niet onrealistisch, primair overschot, het herstel van de collectieve arbeidsovereenkomsten en de minimumlonen, de bescherming van werknemers voor massale afdankingen, het afschermen van lonen, pensioenen en het sociaal zekerheidssysteem voor verdere besnoeiingen, de stopzetting van privatiseringen aan dumpingprijzen, enzovoort. De soevereiniteit van het volk en het democratisch mandaat moeten gerespecteerd worden. Het geduld en de goede wil van de Griekse bevolking mogen niet verward worden met een bereidheid om toe te geven aan een chantage zonder voorgaande. De democratie in Europa mag niet gewurgd worden.

Het is een beslissende periode; onze Europese partners moeten blijk geven van politieke wil om uit de huidige patstelling te geraken. Deze oproep is er niet alleen een voor solidariteit, maar ook voor respect van de belangrijkste Europese waarde.

Het is in dit raam dat SYRIZA een oproep doet aan alle progressieve en democratische sociale en politieke actoren die inzien dat de Griekse strijd niet beperkt is tot de nationale grenzen, maar een gevecht is voor democratie en sociale rechtvaardigheid in heel Europa.

In dit kritieke ogenblik roepen wij op tot daden van sociale en politieke solidariteit, gaande van bijeenkomsten en bewustwordingscampagnes in heel Europa, tot initiatieven naar de parlementaire instellingen toe op lokaal, regionaal en nationaal vlak, en persoonlijke of gemeenschappelijke verklaringen ter ondersteuning van de Griekse strijd voor een verandering van het Europees paradigma, van een desastreuze soberheidspolitiek naar een nieuw model voor duurzame groei.

U steun is van het grootste belang, niet alleen voor het Griekse volk, maar voor de toekomst van de Europese zaak.

Met onze hartelijkste groeten,

Tassos Koronakis


(*) Tassos Koronakis is secretaris van het Centraal Comité van SYRIZA. Zijn oproep wordt verspreid door het Transform!-netwerk. Vertaald in het Nederlands door Ander Europa.

Voor meer informatie kan verwezen worden naar de recentste verklaring van het politiek secretariaat van SYRIZA, die u hier kunt vinden.

[i] Het primair overheidssaldo is het begrotingsaldo zonder rekening te houden met de intrestbetalingen op staatsleningen. [Noot van de vertaler]

[ii] Met “Instellingen” worden bedoeld de Europese Centrale Bank, het Internationaal Monetair Fonds, de Europese Commissie en de Eurogroep, in feite hetzelfde als de Troïka. [Noot van de vertaler]

[iii] Dit betreft de bevoorrading van de private banken in liquide geld, een normale taak van een centrale bank. [Noot van de vertaler]

Reacties plaatsen niet mogelijk