Recente reacties

 

reactie op Zweden en Finland bij de NATO …  (12/5/22)

meerdere reacties op Europees links en de oorlog in Oekraïne

meerdere reacties op Steunt de Belgische vredesbeweging Poetin?

diverse reacties op Europa en de oorlog in Oekraïne – kort nieuws (3) en (4)  (16/3/22)

2 reacties op De vredesbeweging, het andere slachtoffer van Poetin (11/3/22)

2 reacties op EU en Oekraïne: goed bezig? (1/3/22)

2 reacties op De constructie van het eigen gelijk in oorlogstijd (26/2/22)

1 reactie op Europese Commissie: leve de competitieve oorlogsindustrie!  (16/2/22)

2 reacties op Gevaarlijke gasgeur rond Oekraïne (11/2/22)

Evenementen

Internationale dag van de migrant

18 december 2021 – Het Europees Vakverbond ETUC reageerde bij monde van haar secretaris-generaal Luca Visentini op de pas beëindigde Europese top in Brussel. Hij merkt op dat de staats-en regeringsleiders het wel hadden over ‘externe aspecten van migratie’, maar dat daaruit geen enkele bekommernis blijkt voor de mensen die sterven aan de zee-en landgrenzen van de EU, noch over de illegale ‘pushbacks’ [terugdrijvingen] noch over het weren van journalisten en humanitaire organisaties uit een grensgebied van de EU [bedoeld is de grens tussen Polen en Wit-Rusland].

“In plaats daarvan worden tragedies van mensen die sterven van de kou of verdrinken op zee beantwoord met bureaucratische frases zoals ‘routes toewijzen’, ‘terugkeerbeleid’, ‘instrumentalisering van migranten voor politieke doeleinden’ en ‘uitdagingen aan de buitengrens’. De meeste mensen die vluchten uit armoede of door conflicten hebben geen mogelijkheid om op legale manier de EU binnen te komen. En dan stelt precies deze week het ontwerp van een nieuwe Schengengrenscode voor om pushbacks, deportatie, niet nader bepaalde controles aan de binnengrenzen en het etnisch profileren binnen die binnengrenzen te legaliseren.”

Het Europees Vakverbond is over het algemeen (te) spaarzaam met kritiek op het EU-beleid, maar hier spreekt men tenminste klare taal, een vakbondskoepel waardig. De eerste Europese christen- of sociaal-democratische leider die zulke duidelijke woorden in de mond neemt moet nog geboren worden.

Van christendemocratische leiders gesproken: de Belgische staatssecretaris voor asiel en migratie Sammy Mahdi zou eigenlijk moeten ontslagen worden wegens onbekwaamheid. Zopas werd bekend dat het Europees agentschap voor ondersteuning van het asielbeleid (EASO) in België zal tussenkomen omwille van de chaotische toestanden (zie foto’s) bij de opvang van asielzoekers in Brussel door Fedasil, het Belgisch agentschap dat daarvoor verantwoordelijk is en onder Mahdi’s bevoegdheid valt. Het is de eerste maal dat EASO tussenkomt in een lidstaat die niet aan een buitengrens ligt. Een staatssecretaris die onthaal boycot in plaats van het te organiseren en dan Europese hulp inroept verdient niet beter dan oneervol ontslag. Maar daarvoor moet de man niet vrezen…

 

Foto’s Artsen zonder Grenzen/Médecins sans Frontières: toestanden aan het “Klein Kasteeltje” in Brussel, waar mensen dagen en weken wachten in regen en kou om een asielaanvraag te kunnen doen.

 


 

 

Laat een reactie achter

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *