Volg ons op Twitter

Facebook

2 days ago

Ander Europa

Geen muur?
Hoe Fort Europa om een georganiseerd onthaal van vluchtelingen te vermijden zijn grenzen verlegt naar het Zuiden van de Sahara en daar meteen een vernieuwd militair en politioneel neokoloniaal bewind installeert wordt geïllustreerd in Sahara, de reportagereeks van Bram Vermeulen(VPRO), binnenkort ook te zien op de Vlaamse VRT en online:https://www.vpro.nl/programmas/sahara/
... Lees meerSee Less

Bekijk op Facebook

Interview met klimaatspecialist van Yperseele over Europees klimaatbeleid

De Europese Commissie organiseert op 10-11 juli een tweedaagse conferentie voor ‘belanghebbenden’ (stakeholder conference) met het oog op de strategische klimaatdoelstellingen van de EU tot 2050. De Commissie is verantwoordelijk voor het uitwerken van een plan waarmee de Europese Unie de doelstellingen kan halen waartoe ze zich in december 2015 verbond door het klimaatakkoord van Parijs.

Laten we niet op de zaken vooruitlopen en niet op voorhand het pessimisme de bovenhand geven. Maar zo geruststellend is een en ander niet. Het begint al met de Europese commissaris verantwoordelijk voor het dossier: Arias Cañete, die bij zijn aantreden in de Commissie Juncker belangen in de olieindustrie  bleek te hebben. Het ‘stakeholder event’ zelf, met een duizendtal genodigden, gaat door onder het motto “EU vision for a modern, clean and competitive economy“; een zoveelste uiting dus van het EU-axioma over de weldaden van de economische concurrentie, terwijl het steeds duidelijker wordt dat concurrentie en zorgzaam omgaan met de planeet niet samengaan. Zeker, onder de uitgenodigde  ‘stakeholders’  zitten vertegenwoordigers van wind- en zonneenergieproducenten, maar ook van energiemultinationals als Iberdrola en E.ON, of de World Nuclear Association,  de belangengroep van de kernenergiesector, of de International Association of Oil & Gas Producers. De Commissie kan zich indekken voor kritiek door te wijzen op de aanwezigheid van vertegenwoordigers van de Europese Consumentenorganisatie (BEUC), en zelfs van de Europese vakbondskoepel ETUC (Europees Vakverbond), maar  haar ‘pluralisme’ gaat niet zo ver om bijvoorbeeld de experten van Greenpeace  erbij te betrekken.

Ter gelegenheid van deze conferentie had Euractiv het goede idee om een uitgebreid interview af te nemen van de gerenommeerde Belgische klimaatspecialist Jean-Pascal van Ypersele. Deze UCL-professor werd in 2015 bijna voorzitter van het IPCC ( Intergovernmental Panel on Climate Change, organisatie van de Verenigde Naties), maar werd door sommige collega’s verguisd als een ‘radicale klimaatactivist’. Van zijn hand verscheen onlangs bij EPO een populariserend werk over het klimaatprobleem, In het oog van de klimaatstorm. In het interview stelt hij dat de EU haar doelstellingen voor 2030 flink zal moeten bijsturen om de doelstelling van Parijs te halen, nl. de opwarming  beperken tot  ‘aanzienlijk onder de 2°C, en streven naar 1,5°C’, en tegen 2050 te komen tot een nul-uitstoot van CO2.

Prof. van Yperseele waarschuwt voor de gevolgen van een onverantwoordelijk beleid, maar is niet pessimistisch wat de haalbaarheid van ambitieuze doelstellingen betreft … op voorwaarde dat de politieke wil bestaat. Hopelijk kunnen burgers en bewegingen in Europa aan de Commissie duidelijk maken dat er niet met hun welzijn en dat van de planeet kan gedobbeld worden. (hm)

 

Druk dit bericht af Druk dit bericht af

Reacties plaatsen niet mogelijk