Facebook

Mobilisatie voor de rechten van de boeren

20 jan 2014

Voor de rechten van de boeren:
het recht om vrijelijk zaden en fokdieren uit te wisselen, en zonder beperking toegang te hebben tot het geheel van bestaande gewassen

Tegen patenten op levende wezens en controle door de multinationals van de handel in zaden

Mobilisatie op 20 januari 2014 vanaf 13u voor het Europees parlement,

Place du Luxembourg, Brussel

viacampesina

 

Het Europees parlement zal op 21 januari 2014 stemmen over een wetgevend pakket dat handelt over de commercialisatie van zaden, de gezondheid van dieren en planten en de controle op de voedselketen.

De Europese Coördinatie Via Campesina roept op om acties te voeren in Brussel of in eigen land voor de stemming van dit pakket.

De industrie oefent zware druk uit op dat het Parlement de paar openingen voorgesteld door de Commissie zou annuleren:

  • erkenning van het recht voor de boeren om zaadproducten uit te wisselen
  • commercialisatie van zaden van niet geregistreerde of heterogene variëteiten (alhoewel het voorgesteld kader al te eng is)

De andere problemen waarover sterke meningsverschillen bestaan zijn:

  • veralgemening van de patentering van planten en variëteiten, risico op totaal verbod op hoevezaden en op contaminatie van alle landbouwerszaden die hieruit voortvloeit;
  • privatisering van het overheidstoezicht op de markt, dat zou vervangen worden door grote private structuren onder controle van de industrie, of voor de grote bedrijven, door hun eigen interne controle;
  • het opstellen van productie- en commercialisatienormen die niet haalbaar zijn voor kleine producenten en voor biologische zaden
  • en ten slotte steeds meer moeilijkheden om zaaigoed te verspreiden door verenigingen die zich inzetten voor het behoud van de biodiversiteit

Daarom lanceert de Europese Coördinatie Via Campesina deze oproep aan alle landbouwers die voorstander zijn van hoeve- en landbouwerszaden, aan de organisaties voor biologische landbouw, aan alle verenigingen voor het behoud en de verspreiding van de biodiversiteit onder de gewassen, en aan iedereen die zich geroepen voelt om deze boerenstrijd te ondersteunen. Steun de mobilisatie van 20 januari, onderneem acties in eigen land (publieke uitwisseling van zaadgoed, symbolische acties, interpellatie van politici, enzovoort) vóór de stemming in het parlement.

Meer informatie op op www.eurovia.org. Acties kunnen gemeld worden aan benjamin@eurovia.org.


Reacties plaatsen niet mogelijk