Facebook

Rechtszaak tegen het Europees Soberheidsverdrag

19 nov 2014

Onder druk van de EU hebben de parlementen het Europees Soberheidsverdrag ( “TSCG, Fiskal Compact, Begrotingsverdrag,”…) aangenomen. Dit verdrag verscherpt het besparingsbeleid en betekent een ernstige aantasting van de werkgelegenheid en onze sociaaleconomische en culturele rechten.
Dit Verdrag schendt de grondwet en verschillende internationale verdragen.
In juni 2014 hebben burgers, verenigingen en vakbonden een groepsvordering ingeleid tegen de Belgische instemmingswet met dit Verdrag. Het Grondwettelijk Hof zal zich hierover de komende maanden buigen.

Om U te informeren over dit belangrijk initiatief organiseren de verschillende betrokken organisaties een publiek debat op

woensdag 19 november 2014

van 19u00 tot 21u00
in de gebouwen van het ACOD-Brussel Congresstraat

constituante

E-mail: constituante.be@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/constituante.be
Twitter: https://twitter.com/#!/constituantebe


Reacties plaatsen niet mogelijk