Facebook

Klimaat: wir haben es gewusst!

9 augustus 2021 – Vandaag verscheen een nieuw klimaatrapport van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Dit is een samenwerkingsverband, reeds in 1988 opgericht binnen de Verenigde Naties, bestaande uit honderden experten uit diverse regio’s en vakgebieden (klimaat, maar ook landbouw, bosbouw, oceanologie, energieproductie, migratie enz. ). Ze putten uit de overvloedige stroom wetenschappelijke artikels om daarmee rapporten samen te stellen met de meest actuele inzichten in de klimaatproblematiek. Het IPCC heeft drie subwerkgroepen, één rond de strikt fysische mechanismen van de opwarming, één rond de gevolgen ervan voor de leefwereld  en een derde over mogelijke verweerstrategieën. Het rapport dat vandaag verschijnt is het ‘fysische’ van werkgroep 1. Van de wetenschappelijke rapporten wordt ook telkens een ‘samenvatting voor beleidsmakers’ gemaakt. De aanstaande internationale klimaatconferentie (Glasgow, 9-19 november 2021) zal dus over de recentste gegevens beschikken over wat met ons klimaat aan de hand is; de rapporten van de twee andere werkgroepen worden echter pas volgend jaar verwacht; corona had ook zijn invloed op de werkzaamheden van het IPCC.

Wat staat in het nieuwe rapport? Om het zeer kort samen te vatten: het is allemaal nog dringender dan aangegeven in het vorige rapport van 2013, en als er vroeger misschien nog twijfels konden bestaan over het verband tussen de huidige extreme weersomstandigheden en de klimaatverandering, dan twijfelen wetenschappers daar nu niet meer aan. Misschien wordt deze boodschap nu iets ernstiger genomen dan in het verleden, nu delen van Griekenland, Zuid-Italië en Californië in brand staan, er honderden mensen verdronken door overstromingen in China, Duitsland, België, er dodelijke droogtes optreden in Afrika, en extreme weersomstandigheden helemaal niet meer zo uitzonderlijk zijn.

“Met de publicatie van dit rapport op een ogenblik dat we vernietigende bosbranden en overstromingen meemaken in Europa, moeten er gepaste maatregelen komen die er tot nog toe niet zijn. We roepen de Europese Unie op om haar inspanningen te verhogen om tot een versnelde transformatie te komen naar een klimaat-neutraal continent. De huidige plannen zijn immers onvoldoende om de 1,5 °C grens tegen 2030 te respecteren die in het Parijs klimaatakkoord overeengekomen waren. Dit rapport beklemtoont ook de noodzaak voor de Europese wetgevers om het Fit-for-55 pakket om te zetten in beleid en maatregelen die in overeenstemming zijn met de 1,5 °C doelstelling”  (Wendel Trio, directeur van het Climate Action Network Europe).

 Het volledig rapport (voor wie wetenschappelijk voldoende beslagen is), de samenvatting voor beleidsvoerders en bijkomend materiaal (alles in het Engels) kan men terugvinden op de site van het IPCC. Korte samenvattingen in het Nederlands bij BOS+, IPS of Greenpeace. (hm)

 


 

Hits: 42

 

Laat een reactie achter

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *