Volg ons op Twitter

Facebook

Druk dit bericht af Druk dit bericht af

Klimaatactie aan Belgisch Parlement

28 november 2018

In de aanloop naar de grote klimaatbetoging van zondag 2 december in Brussel verspreidde het collectief  “Time for climate, time for people” vandaag het volgende persbericht:

 

Persbericht – 28/11/2018

Bezetting van het Federaal Parlement: Oproep voor sociale en ecologische opstand

 

Een honderdtal personen van het collectief “Time for climate, time for people” bezetten momenteel het Federaal Parlement om het passieve klimaatbeleid van de Belgische regering aan te klagen. Ze willen duidelijk maken dat een oplossing voor de klimaatcrisis niet mogelijk is zonder een ander economisch en politiek kader en zonder de sociale onrechtvaardigheid aan te pakken. Ze roepen alle burgers op om te reageren en over te gaan tot meer acties en betogingen.

 

Een honderdtal activisten van het collectief “Time for climate, time for people”, die ingingen op de oproep voor klimaatrechtvaardigheid “Act for Justice” hebben op woensdag om 12u, het Federaal Parlement bezet. Ze hebben het beveiligingssysteem uitgeschakeld en zijn het gebouw op een geweldloze manier binnen gegaan, om er vervolgens een volksverklaring voor klimaatrechtvaardigheid te lezen. De verklaring roept Belgische inwoners op om in actie te komen en verwijst hen door naar een website.

Om de actie live te volgen via Facebook, klik hier: https://www.facebook.com/ActForClimateJustice/

(Foto Time for climate, time for people)

 

Het laatste IPCC-rapport is duidelijk. De huidige verbintenissen die voortvloeien uit de Overeenkomst van Parijs leiden in het beste geval tot een opwarming van meer dan 3°. De gevraagde of aangekondigde ambities van de verschillende belgische overheden liggen ruimschoots onder de aanbevelingen van het rapport.

Voor activisten die de actie uitvoeren, is het onderhandelingskader zelf problematisch. Op alle politieke niveaus zitten er lobbygroepen en multinationals aan de onderhandelingstafel. Dit terwijl het ondertussen bewezen is dat 71 procent van de broeikasgasuitstoot sinds 1988 de verantwoordelijkheid is van 100 ondernemingen. Voor het collectief “Time for climate, time for people”, is er nood aan een brede mobilisatie van de hele Belgische samenleving om de koers alsnog te wijzigen en ambitieuze maatregelen toe te passen die in lijn zijn met de urgentie.

Wat de Belgische politici vandaag voorstellen, is niet alleen onvoldoende om de klimaatambities waar te maken, maar houdt bovendien geen rekening met sociale ongelijkheden. Maatregelen zoals bijvoorbeeld de verhoging van de accijnzen op diesel, zijn erop gericht om de last van de ecologische transitie onevenredig door te schuiven naar degene die het minst bijdragen aan de klimaatverandering. Laura, die deelneemt aan de actie, benadrukt: “Een echte ecologische transitie is hoognodig, maar het is even dringend om een waardig leven voor iedereen te garanderen. Iedereen moet zijn steentje bijdragen, maar het is vooral aan de grote CO2-uitstoters om de desastreuze gevolgen van hun ontwikkelings- en consumptiepatronen te dragen.

De aanwezigen stellen dat het legitiem is om in deze zeer symbolische plaats, die geacht wordt de stem van het volk te vertegenwoordigen, actie te ondernemen om zo het debat dat absoluut niet overeenstemt met de urgentie van de situatie, om te gooien. François, deelnemer aan de actie legt uit: “Ik heb schrik voor de volgende generaties, voor diegene die het moeilijk hebben om aan het einde van de maand de eindjes aan elkaar te knopen. We moeten het taboe doorbreken en de rol die het kapitalisme en de financiële machten hierin spelen durven benoemen. We stevenen op een afgrond af en de enige oplossing is om het systeem drastisch om te vormen. Zelfs actoren zoals de VN en Jean-Pascal van Ypersele zeggen vandaag dat we nood hebben aan een revolutie”.

“Time for Climate, time for people” roept op om de mobilisaties, het verzet en de engagementen verder te zetten om zo een systeemverandering te weeg te brengen waarin meer sociale-, klimaat- en mondiale rechtvaardigheid kan bereikt worden. Het collectief roept iedereen op om deel te nemen aan de betoging “Claim de Climate” op 2 December in Brussel.

Foto’s en videos van de actie vind je hier: http://goo.gl/FZ2Sgj

De verklaring vind je hier: http://actforclimatejustice.be/time-for-climate-time-for-people/

De website waarnaar de verklaring verwijst: http://actforclimatejustice.be/act/

 

Reacties plaatsen niet mogelijk