Facebook

Lobby’s tegen Robin Hood taks

5 april 2012

5 april 2012 – Het zag er even naar uit dat de EU het licht op groen zou zetten voor een beperkte ‘Tobintaks’ (financiële transactietaks, ook Robin Hood belasting genoemd), weliswaar meer om de eigen financiële noden te lenigen dan om iets te doen aan de grote wereldproblemen zoals klimaatverandering, honger en onderontwikkeling. Maar zelfs dit beperkte initiatief maakt nog weinig kans, gezien de tegenkanting van de financiële sector, aldus een artikel van Corporate Europe Observer. Attac-Vlaanderen zorgde voor de vertaling.

Reacties plaatsen niet mogelijk