Facebook

Lopende zaakjes van uittredende Commissie Barroso

8 oktober 2014

8 oktober 2014 – De uittredende Europese Commissie (EC) wil blijkbaar vlug nog wat zaakjes regelen. We berichtten eerder al over de goedkeuring van Britse staatssteun voor een kerncentrale. Gisteren lanceerde de EC het voorstel om olie gewonnen uit teerzand niet als sterk polluerend te bestempelen, en komt hiermee terug op het eerdere voorstel. Zo komt ze tegemoet aan de wensen van olieproducenten die gebruik maken van nieuwe maar zeer vervuilende technieken als schaliegas, teerzandolie, vloeibare kolenbrandstof… Niet toevallig  is teerzandolie een exportproduct van de USA en Canada, twee landen waarmee een vrijhandelsakkoord wordt afgesloten.  “Met haar voornemen doet de EC niets om bedrijven ervan te weerhouden gebruikt te maken van en te investeren in de meest vervuilende technieken“, aldus een persbericht van de milieukoepel Transport & Environment. (hm)

Bron: Euractiv

Reacties plaatsen niet mogelijk