Facebook

Manifest van arbeidsrecht-juristen vraagt EU de sociale rechten te respecteren

27 februari 2013

27 februari 2013

Het Transnational Trade Union Rights Experts Network (TTUR) is een netwerk van 8 vooraanstaande Europese juridische experten op het gebied van het arbeidsrecht, waaronder de Belg Filip Dorssemont  (Université Catholique de Louvain) en de Nederlander Antoine Jacobs (Tilburg University). Hun initiatief loopt onder het motto bruggen bouwen tussen universiteit en vakbond, en wordt gecoördineerd door het Europees Vakbondsinstituut (ETUI).

In januari 2013 lanceerden ze een Manifest, waarin ze de Europese Unie vragen “om de fundamentele sociale rechten te respecteren en te promoten, in het bijzonder in verband met alle crisis gerelateerde maatregelen”.

Een paar uittreksels:

  • “Niet alleen wordt de praktijk van collectieve onderhandelingen ondermijnd maar er werd een systematische aanval op deze vorm van sociaal overleg gelanceerd onder andere door het slopen van instellingen, mechanismes en basis principes van collectief onderhandelen (b.v. door het invoeren van het verbod op sectorale onderhandelingen, mogelijkheden op neerwaartse wijze af te wijken bij individuele overeenkomsten van collectief goedgekeurd minimumnormen, enz.)”
  • “De ‘Troika’ dringt bepaalde lidstaten grote en soms drastische deregulering van hun arbeidsmarkten en sociale zekerheidssystemen op die leiden tot een verzwakking van vakbonden, toenemende onzekere arbeidscontracten, onzekerheid en hoge werkloosheid, toenemende armoede en sociale onrust”
  • “De huidige Europese Commissie, samen met de Troika, faalt momenteel in haar respect voor de basiselementen van het Europees sociaal model en de geest van de Verklaring van de Philadelphia. Dit heeft tot gevolg dat dit sociaal model – in alle stilte – uiteindelijk misschien wel op weg lijkt naar zijn deconstructie en vernieling. Als het Europees sociaal model faalt, hoe kan dan het Europees project als geheel wel slagen?”

Het Manifest bestaat in een reeks talen, waaronder het Nederlands. Het werd aan vakgenoten ter ondertekening  voorgelegd, en telt momenteel al 400 handtekeningen. De initiatiefnemers kunnen bereikt worden via manifesto@etui.org.

Bron: Social Europe Journal en ETUI

Reacties plaatsen niet mogelijk