- ander europa - https://www.andereuropa.org -

Manifest van de EuroMarsen 2015

[su_spacer]

[su_spacer]

[su_note note_color=”#cccddd” class=”notitiespec”]

[su_spacer]

Voor een Europa van de mensen, niet van het kapitaal!

[su_spacer]

Logo Euromarsen NL[su_spacer]

Steeds meer mensen, burgers van de zogenaamde Europese ‘Unie’, verliezen van de ene dag op de andere hun baan, of men zit aan hun recht op degelijke huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs of pensioen. De zogenoemde financiële crisis was het perfecte excuus van het geglobaliseerd kapitalisme om de rechten van de burgers tot een minimum te herleiden en de democratie te ontmantelen.

We weten wie de onderdrukker is: het zijn de superrijken met hun traditionele tirannieke macht, die nu de vorm aangenomen heeft van het financieel totalitarisme van hun banken, die grote sier maken met ons spaargeld. Maar we hebben ondertussen ook geleerd de politici te ontmaskeren die verkozen waren om het volk te dienen, maar zich ten dienste stellen van de geldmachten. Zonder enig democratisch respect stemmen ze hun Europese regels af op de bedrijfsbelangen en niet op die van de burgers.

 

Er is niets terecht gekomen van het democratisch, egalitair, sociaal, verenigd en vredevol Europa waar zo naar verlangd werd na de Tweede Wereldoorlog. De huidige toestand voor de burgers en volkeren van Europa biedt geen enkel perspectief.

We bevinden ons duidelijk in een sociale noodtoestand voor de burgers, en de democratie is ons te dierbaar om aan de markten over te laten. Het is al een hele tijd dat de regeringen zich ontwapend hebben tegenover de markten, onder luid applaus van de media. Wij roepen de Europese bevolking op tot burgerlijk verzet tegen de dictatuur van de banken. De tijd is gekomen dat burgers hun historische roeping opnemen om in opstand te komen tegen de tirannie van de minderheid, met de eis voor een andere Europese Unie die ten dienste staat van de mensen, en niet van de markten.

Het is een uiting van deze opstand dat tal van sociale bewegingen, politieke organisaties en vakbonden gezamenlijk acties hebben opgezet van de volkeren van Europa: Euromarsen 2015. Tussen 1 en 17 oktober 2015 trekken we naar Brussel om een radicale verandering te eisen in het beleid van de Europese Unie.

In de Spaanse staat en elders in de Europese Unie roepen wij op tot acties, en we vragen burgers en organisaties om deel te nemen.

Europese burgers, laten we samen strijden tegen het Europa van het kapitaal, voor een democratisch, sociaal, solidair en ecologisch Europa.

Doe mee met de EUROMARSEN 2015
Gibraltar-Brussel, 1-17 oktober

¡BASTA! OXI, ENOUGH!

Wij willen een ander Europa!

[su_spacer]

[/su_note]

Meer informatie op      http://euromarchas2015.net  (euromarchas2015[at]gmail.com)

zie ook Bijstandsbond