Facebook

Minimumloon in Duitsland

17 januari 2020 – Over minimumlonen verschenen onlangs drie interessante artikels, maar wel in het Duits:

  • Het Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ) van de Universiteit Duisburg-Essen brengt in Ansatzpunkte für eine effektivere Durchsetzung von Mindestlöhnen (januari 2020) een uitgebreide studie over de vele inbreuken tegen het wettelijk minimumloon. Er wordt gezocht naar de redenen daarvoor, maar ook naar maatregelen die zulks moeten verhinderen. De focus is op Duitsland (dat pas vanaf 2015 een minimumloon heeft) maar er wordt ook verwezen naar ervaringen in andere landen.
  • In Mindestlohn rauf auf 12 Euro! verdedigt de Duitse vakbondscentrale  ver.di (sector van de dienstverlening) de verhoging van het Duitse minimumuurloon –  vanaf 1 januari 2020 bedraagt dit 9,35 € –  naar 12 €. In een  grafiek wordt ook voor diverse landen het minimumloon als percentage van het mediaanloon van een voltijds werkende getoond (Het ‘mediaanloon’ is het ‘middenste’ loon: de helft van de werknemers verdient minder, de andere helft meer dan de mediaan. De mediaan is minder gevoelig dan het gemiddelde voor uitschieters.)
  • Blickpunkt WiSo ondersteunt in Perspektivisch zwölf Euro? Der Mindestlohn muss schneller steigen (16 januari 2020) de eis voor 12 € minimumloon, maar wijst erop dat aan het huidig tempo waarmee het Duitse minimumloon verhoogt het nog zéér lang kan duren alvorens de 12 € bereikt wordt. Het artikel gaat ook in op de redenen waarom het zo traag gaat; de werkwijze van de Mindestlohnkommission zit daar voor veel tussen.
    Terloops: deze interessante website heeft ook een rubriek Schaubilder  met grafieken over allerlei sociaal-economische thema’s, met betrekking op Duitsland maar ook vaak vergelijkingen met andere Europese landen.

Deze informatie werd onderaan toegevoegd aan het artikel Minimumlonen in de EU.


 

Hits: 15

 

Reacties plaatsen niet mogelijk

%d bloggers liken dit: