Facebook

Nederland: Vakbeweging zet acties tegen TTIP en CETA in hogere versnelling

door Willem Bos, 20 mei 2016

 

De FNV gaat haar acties tegen TTIP en CETA versterken, zo besloot het ledenparlement (LP) van de grootste vakbond van Nederland deze week. Het ledenparlement, het hoogste beleidsbepalende orgaan van de bond, besloot ook met grote meerderheid om de samenwerking met andere organisaties die zich verzetten tegen TTIP en CETA (respectievelijk het handelsverdrag tussen de EU en de VS waar al jaren over wordt onderhandeld en het inmiddels uitonderhandelde verdrag tussen de EU en Canada) te versterken.

De FNV is met ruim een miljoen leden veruit de grootste vakbond van Nederland. In maart vorige jaar besloot het FNV ledenparlement al om als FNV-actie te gaan voeren tegen de internationale handelsverdragen TTIP, CETA en TISA. Er werd budget en menskracht voor vrijgemaakt en een speciale landelijke kadergroep gevormd om de acties vorm te geven.

Het afgelopen jaar is er veel gedaan. De FNV heeft haar leden opgeroepen om de internationale petitie tegen TTIP te ondertekenen, ze was met haar paard van Troje bij veel publieke acties aanwezig, er werden door de bond tientallen informatiebijeenkomsten georganiseerd zowel intern als voor een breder publiek en materiaal over TTIP en de andere handelsverdragen verspreid. Ook was de FNV een van de organisatoren van anti TTIP demonstratie op 10 oktober toen zo’n 7.000 demonstranten door Amsterdam trokken.

SER-advies

De FNV was ook intensief betrokken bij het tot stand komen van het advies van de SER over TTIP. De Sociaal  Economische Raad (SER) is een adviesorgaan van regering en parlement waarin vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers zitting hebben, samen met onafhankelijke kroonleden. Minister Ploumen van internationale handel heeft de SER gevraagd om een advies uit te brengen over ‘hoe de EU en haar lidstaten kunnen garanderen dat TTIP geen negatieve gevolgen heeft voor ons Europese model, met nadruk op de arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden‘.

Het werk van de FNV onderhandelaars in de betreffende SER commissie werd op de voet gevolg door een speciale klankbordgroep en er werd regelmatig verslag van uitgebracht aan het ledenparlement.

Het uiteindelijke SER-advies waar ook de FNV bij monde van het ledenparlement mee instemde geeft geen oordeel over TTIP, maar formuleert een aantal criteria waarop een eventueel akkoord beoordeeld zou moeten worden. Door de FNV werd dit vertaald in zeven punten waar internationale handelsverdragen aan moeten voldoen. Deze ’meetlat’ maar vooral  de manier waarop die door de FNV werd gepresenteerd onder de kop ‘TTIP: anders of niet’, wekte bij  velen – binnen en buiten de bond – de indruk dat de FNV zich niet meer onomwonden tegen TTIP en de andere verdragen uitsprak. De door het ledenparlement aangenomen motie maakt duidelijk dat dat niet het geval is. ‘Het LP betreurt de verwarring die is ontstaan over de nieuwe tekst op de website en het pamflet over TTIP. Wij zijn tegen TTIP zolang niet aan onze voorwaarden is voldaan.’ zo begint de motie. Ook stelt de motie dat er zo snel mogelijk materiaal moet komen dat onze standpunten over TTIP en CETA duidelijk moet maken. En dat de ‘samenwerking met andere organisaties die zich verzetten tegen TTIP versterkt moet worden voortgezet.’

Referendum

Na de demonstratie van 10 oktober is door een aantal organisaties het initiatief genomen voor een oproep voor een referendum over TTIP en CETA. Deze oproep is inmiddels door meer dan 150.000 mensen ondertekend. De FNV is gevraagd dit initiatief te ondersteunen, maar heeft hier nog geen standpunt over ingenomen. Ze zal dit op korte termijn doen. Zoals de motie het formuleert: ‘Discussie en besluitvorming over ondersteunen van een mogelijk referendum over TTIP/CETA moet zo snel mogelijk in commissie IZ (de commissie internationale zaken van het ledenparlement) gevoerd worden en in LP besloten.’

Hits: 0

 

Reacties plaatsen niet mogelijk

%d bloggers liken dit: