Facebook

Nieuwe versie budgetpact

21 januari 2012

21 januari 2012 – Misschien herinnert u zich dat op de laatste top van Europese staats- en regeringsleiders (8-9 december)  besloten werd weer eens een ‘pact‘ te sluiten, dat weer eens de nationale begrotingen moet onder controle houden (onder andere door de budgettaire orthodoxie in de nationale wetgeving in te schrijven). Op de Britten na sloten alle lidstaten van de EU zich bij dit Duits-Frans initiatief aan; alleen is niet duidelijk waarover de 26 akkoord willen gaan. De tekst is nu aan zijn vierde versie toe.  Een nieuwe wending is dat toetreden tot dit ‘pact’ een voorwaarde zou worden om beroep te kunnen doen op het Europees steunfonds (ESM). Een lidstaat wegens niet naleving van de budgettaire criteria voor het Europees Hof  van Justitie dagen zou niet langer door de Europese Commissie maar door andere lidstaten kunnen gebeuren. (hm)

Reacties plaatsen niet mogelijk