Facebook

7 hours ago

Ander Europa

Retweeted Erik Wesselius (@erikwesselius):

»Italy’s organic crisis won’t be resolved until its underlying cause is grappled with: the fundamental incompatibility between Italy’s political economy and the single currency.« t.co/KPG0cNaa2n
... See MoreSee Less

View on Facebook

18 hours ago

Ander Europa

Retweeted Thomas Fazi (@battleforeurope):

Freshly published article in which I examine the root causes of the watershed vote of March 4, arguing that this should be understood as the manifestation of an organic crisis of Italian capitalism.
t.co/kKmSs2Qmdy
... See MoreSee Less

View on Facebook

Oproep solidariteit met Syriza

23 november 2014

door Transform, november 2014
Nederlandse vertaling: Frank Slegers

Op de website van Transform, een denktank  verbonden met Europees Links, verscheen een oproep tot solidariteit met Syriza in geval Syriza de verkiezingen zou winnen die begin volgend jaar worden verwacht in Griekenland.

Je kan er gif op nemen dat de Europese elites nu reeds plannen smeden om dergelijke democratische keuze van de Griekse bevolking de nek om te wringen. Het autoritaire neoliberalisme van de Europese Unie heeft vele ijzers in het vuur liggen.

De oproep die hier volgt in het Nederlands roept de Europese linkerzijde op zich ook van haar kant voor te bereiden.

 

” De mogelijke overwinning van Syriza in de volgende verkiezingen in Griekenland moet in het centrum van de belangstelling staan van sociale bewegingen, vakbonden en politieke krachten in alle Europese landen, want het kan de eerste stap zijn naar een fundamentele sociale en politieke ommekeer voor ons continent.

Daarom verdedigen we onvoorwaardelijk het recht van het Grieke volk en van de andere volkeren in Europa te breken met de soberheid en democratisch, vrij van iedere druk, hun weg te kiezen naar de toekomst.

Wij ondersteunen volledig het programma van Syriza voor een Productieve Wederopbouw, dat de dringende noden van het Griekse volk gaat aanpakken, en het Memorandum zal vervangen dat wordt opgeheven zodra de linkse regering aan de macht komt.

Dit programma heeft de volgende uitgangspunten:

– onmiddellijk de humanitaire crisis aanpakken
– de soberheidspolitiek stopzetten
– de collectieve arbeidsovereenkomsyen herstellen en de arbeidswetgeving die werd opgelegd door het Memorandum opheffen
– de economie stimuleren  en de tewerkstelling opkrikken
– een eerlijk fiscaal regime opleggen
– een democratische omvorming van het politiek systeem

De uitvoering van dergelijk plan vereist een sociaal leefbare oplossing voor de schuldenlast, een probleem niet enkel in Griekenland maar in de meeste Europese landen, vooral in Zuid-Europa en Ierland. Daarom moet de oplossing gevonden worden op een Europese Top, zoals voor de Duitse schuld in 1953.

Meer bepaald zou een regering van Syriza de volgende voorstellen op tafel leggen:

– het afschrijven van het grootste deel van de nominale waarde van de schuld
– een “groeiclausule” gekoppeld aan de afbetaling van wat er dan nog aan schuld rest, wat betekent dat deze afbetaling gefinancierd wordt uit de groei van de economie en niet uit overschotten op de begroting
– een moratorium op de schuldenlast om middelen vrij te maken voor sociale noden en om de weg te openen naar een economische en sociaal herstel
– het programma van openbare investeringen uitsluiten uit de toepassing van het Stabiliteits- en Groeipact
– het afsluiten van een ‘Europese New Deal” via openbare investeringen voor groei en ecologisch herstel

We doen een oproep naar de sociale bewegingen, de vakbonden, de politieke krachten en alle mensen in Europa de historische kans te grijpen die geboden zou worden door een overwinnin g van Syriza, en te bouwen aan een gemeenschappelijk project dat komaf maakt met de neoliberale nachtmerrie die nog steeds rondspookt in Europa, en om eem dam op te werpen tegen nationalisme em rechts populisme, en een bres te openen naar een Europa van solidariteit, democratie en cohesie.

Een breuk met de neoliberale aanpak in een enkel Europees land kan zorgen voor een nieuwe krachtige dynamiek in Europa indien politieke krachten in andere landen en op Europees niveau inspiratie vinden in dit succes, hun invloed in eigen land uiitbreiden en tegelijk een schild van solidariteit en bescherming vormen voor het land waar links aan de macht komt.

De linkse regering in Griekenland zal de hand reiken naar de sociale bewegingen, vakbonden, de linkerzijde en alle progressieve krachten die willen dat Europa een nieuwe koers vaart richting democratie, sociale gelijkheid en ecologisch herstel.

Wij zijn allen verantwoordelijk om in elk land te bouwen aan een kracht en een dynamiek sterk genmoeg om de mars richting katastrofe te stoppen en Europa van koers te doen veranderen.”

Reacties plaatsen niet mogelijk