- ander europa - https://www.andereuropa.org -

Oproep tot mobilisatie ter verdediging van onze alternatieven tegen de G7

24-26 aug. 2019

G7-top in Biarritz

Oproep tot mobilisatie ter verdediging van onze alternatieven tegen de G7

Inmiddels al ondertekend door meer dan 30 burgerbewegingen en vakbonden uit heel Europa
ziehier de (voorlopige ) lijst

 

Frankrijk is gastland voor de volgende bijeenkomst van de G7 [Verenigde Staten, Japan, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Canada.] die van 24 tot 26 augustus 2019 in Biarritz wordt gehouden.

De G7 speelt al decennialang de rol van economisch en financieel hoofdkwartier, samen met het IMF, de Wereldhandelsorganisatie en de Wereldbank. Tegenwoordig is de G7 het trefpunt van zeven van de grootste economische machten ter wereld en de Europese Commissie.Ze komen bijeen om een systeem te bestendigen dat heeft geleid tot nog meer ongelijkheid en de plundering van onze planeet; de almacht en de schadelijke invloed van de grote ondernemingen laten ze intussen ongemoeid.  
Het gevolg is dat een groot deel van de volkeren hun rechten worden ontzegd, en dat de beloften van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens dagelijks worden geschonden.
De legitimiteit van de Verenigde Naties wordt van alle kanten in twijfel getrokken. Overal zien we onderdrukking en geweld, en ondertussen leidt het bezuinigingsbeleid tot een verslechtering van de mensenrechten.

De Franse regering, dooreengeschud door de beweging van de gele hesjes die onder andere de groei van de ongelijkheid aan de kaak stelt, beweert dat de aanpak van de ongelijkheid centraal zal staan op de agenda van de G7. Maar de toename van de ongelijkheid is juist te wijten aan het neoliberale beleid van de rijkste landen! Het is alsof de pyromaan brandweerman wil spelen. Als de G7-landen het tegendeel willen bewijzen, zouden ze komaf moeten maken met de politiek van de ‘structurele aanpassingen’, een beleid dat al tientallen jaren wordt gevoerd en dat aan de basis ligt van de huidige ongelijkheid.

Deze G7-topconferenties komen er tegen een torenhoog prijskaartje (500 miljoen dollar in 2018) maar draaien op niet meer uit dan een grote communicatieoefening. Iets heel anders is het aanpakken van de echte problemen…

Daarom zullen wij, vrouwen en mannen, burgers bijeen in collectieven, bewegingen of organisaties, van ons laten horen om te herinneren aan de dringende noodzaak van ingrijpende en radicale veranderingen in ons economisch en sociaal systeem, aan de rechten van ieder van ons en aan een eerherstel voor onze planeet Aarde.  
Retoriek helpt niet in de strijd tegen ongelijkheid en bij de aanpak van dringende klimaat- en sociale kwesties. De tijd is op. Het is nu dat de rijke landen hun verantwoordelijkheid moeten opnemen.

Deze G7 zal worden gehouden in Baskenland, een land van verzet, waar een diepgewortelde strijd wordt gevoerd op basis van solidariteit en de wil om een rechtvaardiger en wenselijker wereld op te bouwen. Wij zijn ervan overtuigd dat we, in Baskenland en elders, kunnen werken aan een betere toekomst en een einde kunnen maken aan de onaanvaardbare groei van armoede en ongelijkheid.

Hoewel de Franse regering van plan is om de vrijheid van beweging en betoging aanzienlijk te beperken, zullen wij samenkomen om uitdrukking te geven aan onze veelzijdige betrachtingen, analyses en alternatieven voor een andere wereld.

Voor ons vereist de wereld van morgen de verdediging en bevordering van de mensenrechten, die het fundament van elk beleid moeten vormen.

 Onze voorstellen:

Laten we in augustus 2019 in Biarritz samenkomen, maatschappelijke organisaties, vakbonden en burgers, om onze stem en eisen te laten horen.

Perscontact en ondertekening oproep: contact@alternativesg7.org
Website: www.alternativesg7.org