- ander europa - https://www.andereuropa.org -

Persbericht D19-20 over Belgische goedkeuring CETA

 

Persbericht

1 juni 2017

 

Als de spanning binnen de federale regering het toelaat, start premier Michel vandaag de Belgische ratificatie van CETA. CETA staat zo goed als zeker op de agenda van de Ministerraad van vrijdag 2 juni.

CETA is het handelsverdrag tussen Canada en EU dat door 38 parlementen in Europa geratificeerd moet worden. Het overgrote deel van CETA gaat eerstdaags in voorlopige werking, behalve ICS, het Staat-Investeerders arbitrage systeem. België heeft het recht dat systeem aan een juridische controle door het Europees Hof van Luxemburg te onderwerpen. Het Europees Parlement weigerde ostentatief die controle te laten uitvoeren.

Als de federale regering morgen een ontwerp van instemmingswet met CETA goedkeurt ,zal ze dat dus doen zonder duidelijkheid of ICS wel strookt met de Europese Verdragen. Naar verluidt zou ook de Vlaamse regering aansturen op een snelle indiening van een ontwerp-instemmingsdecreet met CETA.

Alliantie D19-20 kondigt alvast aan dat de regering op hard verzet kan rekenen. CETA is een aanslag op de grondrechten van burgers, sociale partners, consumenten en producten en van moeder aarde. De nieuwe regels op de Canadees-Europese markt dienen de grote spelers, de haute finance en de multinationale ondernemingen.

Wij zullen alle politici die deze ratificatie op het getouw zetten confronteren met de nodige interpellaties en acties, incluis met de nodige weerklank bij hun kiezers.

Ondertussen wordt vanuit de TTIP- en CETA-vrije gemeenten druk uit geoefend op de regering.

Al 8000 burgers vragen het Vlaams Parlement om hun zeg te hebben over CETA

En op 22 juni in Gent om 17u 30 voor het stadhuis worden de TTIP- en CETA-vrije steden die lid zijn van stedenlobby Eurocities  verwelkomd door de burgers als waarschuwing aan de Belgische regeringen om de ratificatie van CETA te stopen.

 

Voor Alliantie D19-20

Christian Wiertz, 0474/72.65.95.

Raf Verbeke, 0497/23.07.60.

Sebastian Franco, 0488/15.02.16.

Hits: 5