Facebook

Polemiek: wat is democratie?

3 november 2011

3 november 2011 – Willem Bos (Ander Europa) reageert in De Wereld Morgen op een opiniestuk van Francine Mestrum. “Zo betoogt Francine Mestrum in een bijdrage op DeWereldMorgen.be, dat de kritiek zich moet beperken tot de neoliberale politiek van de EU en dat het onzin en zelfs gevaarlijk is om te stellen dat de EU ondemocratisch is. Ze gaat daarbij zelfs zo ver om te suggereren dat degenen die pleiten voor structurele veranderingen van de EU daarmee extreemrechts in de kaart spelen.” Lees en oordeel! (hm)

Reacties plaatsen niet mogelijk