Facebook

Politiek café

In deze rubriek kan iedereen een opinie over Europese aangelegenheden (in de ruime betekenis) voorleggen ter discussie. Daartoe schrijft u een langer of korter stuk met een duidelijke probleemstelling en uw persoonlijke – liefst geargumenteerde – opinie over de oplossing (of de onmogelijkheid van een oplossing).

In tegenstelling tot de meeste van onze artikels, zal hier wel reactie mogelijk zijn door bezoekers van de website. De auteurs volgen de reacties en reageren op hun beurt, in de hoop dat uit de confrontatie nieuwe inzichten groeien.

 

We openen deze rubriek met een hoogst actueel debat: zal de Europese unie haar crisis te boven komen? Tegen welke prijs? Wat te denken over de ‘reddingsoperaties’ vanuit een links-kritisch standpunt? Als opwarming van het debat een uitgebreide analyse door een Hollands-Vlaams duo: Willem Bos en Herman Michiel, beide medewerkers van Ander Europa, beide tegenstanders van de Europese grondwet in 2005.

Debat I:    Zelfs duizend Europese toppen zullen de eurocrisis niet stoppen door W. Bos en H. Michiel, 31 okt. 2011. U kunt een reactie plaatsen op het eind van het artikel.


Reacties plaatsen niet mogelijk