Facebook

Presseurop herrijst als Voxeurop

29 mei 2014

voxeurop29 mei 2014 – In het verleden plaatsten we op deze site regelmatig verwijzingen naar Presseurop, een agentschap dat dagelijks een keuze van artikels uit de Europese pers in diverse talen, waaronder het Nederlands, vertaalde en op zijn site publiceerde. Een interessant en eigenlijk onmisbaar initiatief om het blikveld te verruimen van de burgers overal in Europa. Helaas moesten we op 21 december 2013 berichten dat Presseurop er ’s anderendaags mee moest ophouden: de Europese Commissie wilde dit niet langer financieel ondersteunen, en zoiets enkele maanden voor de Europese verkiezingen.

Enige dagen geleden dook een verheugend bericht op: een groep oud-journalisten, -vertalers en -websiteontwikkelaars van Presseurop richtte een vzw op “met als doel het project weer op te pakken en het avontuur te vervolgen”. Daar zijn we weer, titelden ze op 20 mei op de nieuwe site, www.voxeurop.eu.

Ander Europa verheugt zich over deze hergeboorte, en zal er opnieuw dankbaar gebruik van maken. We wensen de medewerkers van Voxeurop alle succes, ook in de zoektocht naar de nodige financiële middelen.

Reacties plaatsen niet mogelijk